Pozwolenia A1

Projekt

Maja Koszyńska Open Transport

 

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1. – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00,

Działania 1.4 - „Nowe modele biznesowe i ekspansja”,

Poddziałania 1.4.4 -„Internacjonalizacja MŚP,

Tytuł realizowanego projektu: „Ekologistyka otwarta na Świat”

 

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu umiędzynarodowienia produktu jakim jest kompleksowa usługa: odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów neutralnych z europejskiej zielonej listy odpadów wraz z uzyskaniem zezwoleń na przechowywanie i na przewóz odpadów.

 

Wartość projektu: 247.390,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 170.520,00 PLN

Przewoźnicy odpady ekologistyka
Rzetelny
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.