!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --

Projekt

Maja Koszyńska Open Transport

 

realizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1. – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00,

Działania 1.4 - „Nowe modele biznesowe i ekspansja”,

Poddziałania 1.4.4 -„Internacjonalizacja MŚP,

Tytuł realizowanego projektu: „Ekologistyka otwarta na Świat”

 

Celem projektu było wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu umiędzynarodowienia produktu jakim jest kompleksowa usługa: odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów neutralnych z europejskiej zielonej listy odpadów wraz z uzyskaniem zezwoleń na przechowywanie i na przewóz odpadów.

 

Wartość projektu: 247.390,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 170.520,00 PLN

 

 

                                                                                             

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1. – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00,

Działanie RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja,

Poddziałania RPWM.01.04.04 Internacjonalizacja MŚP,

Tytuł realizowanego projektu:

„Ekologistyka otwarta na Świat.”


 

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.