Pozwolena A1

Ministerstwo narzuca standardy selektywnej zbiórki odpadów

Ministerstwo Środowiska znów wraca do pomysłu ujednolicenia sposobu segregowania odpadów komunalnych. Opublikowano projekt zakładający zbieranie odpadów komunalnych w podziale na 5 lub 6 frakcji.

Nowe - jednolite zasady selektywnej zbiórki

W opublikowanym przez Rządowe Centrum Legislacyjne projekcie Rozporządzenia 15 czerwca 2016 r. Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów narzucono nie tylko obowiązek selektywnego zbierania odpadów 6 frakcji, ale też na sztywno ustalono kolory pojemników lub worków w jakich mają być one zbierane. Oznacza to konieczność całkowitej zmiany systemów w gminach, które stosują zbiórkę odpadów w podziale „suche-mokre”. Dużego nakładu pracy i środków będą wymagały także zmiany w gminach, które już stosują podział na kilka frakcji – często nie pokrywają się one z proponowanym podziałem, lub stosuje się inną kolorystykę pojemników czy worków. Pojemniki i worki mają być odporne na działanie czynników zewnętrznych np. atmosferycznych.

 

Rozporządzenie w sprawie ... kolorów

Projekt zakłada konieczność zbierania odpadów komunalnych w podziale na 6 frakcji w pojemnikach lub workach o określonej kolorystyce i oznaczeniu:

papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury - kolor niebieski oraz napis „Papier i tektura",

szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - kolor zielony oraz napis „Szkło",

metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe - kolor żółty oraz napis „Metale" lub „Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe". 

Jeżeli szkło zbierane będzie w podziale na bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne będzie zbierane do pojemników lub worków koloru białego z napisem „Szkło bezbarwne", a szkło kolorowe -  koloru zielonego z napisem „Szkło kolorowe",

- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

zmieszane odpady komunalne.

Dla dwóch ostatnich frakcji nie zaproponowano kolorów pojemników / worków ani stosownych napisów.

Argumenty rządu

Ministerstwo Środowiska zdaje sobie sprawę z trudności finansowych i logistycznych jakie pociągnie za sobą wejście w życie projektowanych zapisów, jednak upatruje w tych zmianach szansy na poprawę poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Rząd utrzymuje, że systemy zbiórki typu „suche-mokre”, czy z wyodrębnianiem tylko jednej czy dwóch frakcji selektywnej (najczęściej jest to papier i tworzywa sztuczne) są nieefektywne i nie pozwalają w prosty sposób uzyskać dobrej jakości surowców. Innym argumentem są nowe wymagania Unii Europejskiej mające na celu dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym, a to wymaga zwiększenia poziomów przygotowania do ponownego użycia oraz recyklingu. Ujednolicenie kolorów pojemników i worków ma ułatwić także prowadzenie kampanii edukacyjnych na poziomie kraju.

 

Opór samorządów i mieszkańców

Samorządy oraz przedsiębiorcy nie kryją niezadowolenia z proponowanych rozwiązań. Nie podważają jednak ich sensowności, ale termin ich wprowadzenia. Na takie rozwiązania był czas na samym początku tzw. rewolucji śmieciowej – przed 2013 r. Wtedy gminy decydowały jak ma wyglądać system zbiórki odpadów komunalnych i miały w tym zakresie dowolność. Teraz, gdy systemy te już zostały wdrożone, a mieszkańcy wciąż uczą się ich zasad, rząd proponuje kolejną rewolucję. Będzie to wymagało zmian w regulaminach utrzymania czystości i porządku, renegocjacji umów na odbiór odpadów (więcej frakcji to więcej transportów, które zapobiegną mieszaniu się poszczególnych frakcji), dostarczenia dodatkowych pojemników mieszkańcom i do miejsc publicznych. Sami mieszkańcy też nie są zadowoleni. Poprawne segregowanie wymagałoby ustawienia w domu aż 5 lub 6 pojemników! Z pewnością nie będzie to wygodne rozwiązanie np. dla mieszkańców bloków gdzie trudno wygospodarować tyle miejsca. 

 

Pięcioletni okres dostosowawczy

Nowe pojemniki i worki o określonych kolorach trzeba będzie wprowadzić w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Natomiast w ciągu pół roku od wejścia w życie rozporządzenia będzie trzeba ujednolicić oznakowanie pojemników i worków (napisy). Wydłużenie czasu wdrożenia proponowanego systemu do 5 lat ma ułatwić „łagodne wprowadzanie zmian i umożliwić wnioskowanie o dofinansowania na wyposażenie w pojemniki”.

 

Źródło: www.odpady-help.pl

Zobacz komentarze

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Dyskusja

Przewoźnicy odpady ekologistyka
Rzetelny
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.