Pozwolena A1

Wytwarzanie odpadów - dlaczego warto uzyskać pozwolenie?

Wszystkie firmy, niezależnie od branży, generują odpady wynikające z prowadzonej przez nie działalności. Niektóre z nich muszą dodatkowo uzyskać pozwolenie na ich wytwarzanie. Jakie i dlaczego?

Jeśli w wyniku eksploatacji  instalacji przedsiębiorstwo wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, musi ono uzyskać stosowny dokument, uprawniający do wytwarzania ich określonego rodzaju i ilości..
 
Co jednak należy rozumieć przez pojęcie instalacji?  Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z 2001 roku jest to:

  • Stacjonarne urządzenie techniczne lub
  • Zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu albo też
  • Budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję, czyli pośrednie lub bezpośrednie wprowadzenie substancji lub energii do powietrza, wody, gleby lub ziemi.
     

Co to oznacza w praktyce?

Porównajmy dwie firmy - warsztat samochodowy oraz firmę remontową. Warsztat samochodowy wymienia za pomocą specjalnych urządzeń m.in. oleje i inne płyny samochodowe. Są to odpady niebezpieczne. Jeśli rocznie wytwarza ich ponad 1 tonę, to musi uzyskać pozwolenie na ich wytwarzanie.

Druga firma - remontowa - wytwarza odpady w postaci gruzu, opakowań po farbach, lakierach i resztek innych materiałów wykończeniowych. Ponieważ nie powstają one w wyniku eksploatacji instalacji, firma nie musi uzyskać pozwolenia na ich wytwarzanie, niezależnie od tego, ile odpadów wytwarza. 
 
Aby uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, należy złożyć wniosek do władz właściwych ze względu na lokalizację miejsca wytwarzania odpadów. Jeśli eksploatowana instalacja wymaga raportu środowiskowego, to wniosek należy złożyć do władz na szczeblu wojewódzkim. Dokument podlega opłacie skarbowej.

Z powyższych przykładów jasno wynika, że w zależności od tego, w jaki sposób firma wytwarza odpady i w jakich ilościach, może być zobowiązana do uzyskania pozwolenia na ich wytwarzanie.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat lub potrzebujesz pomocy w uzyskaniu takiego pozwolenia? Zachęcamy do kontaktu z naszym specjalistą:

 

Maja Koszyńska

m.koszynska@ekologistyka-24.pl 

512 917 352

Zobacz komentarze

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Dyskusja

Przewoźnicy odpady ekologistyka
Rzetelny
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.