GMP+ bezpieczeństwo i higiena w transporcie pasz

GMP+ International, znane również jako Global Markets Programme, to międzynarodowy program zapewniający jakość i bezpieczeństwo pasz dla zwierząt. Powstał z inicjatywy holenderskiej branży paszowej i ma za sobą długą historię, sięgającą 1992 roku. W ciągu lat program ten ewoluował, stając się globalnym standardem regulującym jakość i bezpieczeństwo pasz na całym świecie. Obecnie skupia nie tylko producentów pasz, ale również firmy transportowe. Jakie są jego główne cele?

Cele GMP+

Certyfikat GMP+ ma kilka kluczowych celów, istotnych zarówno dla producentów pasz dla zwierząt, jak i dla całej branży żywnościowej. Najważniejsze z nich to:

 1. Gwarantowanie, że pasze dla zwierząt są bezpieczne i wysokiej jakości, jest to bowiem kluczowe dla zdrowia i dobrostanu zwierząt hodowlanych.
 2. Umożliwienie firmom spełnienia międzynarodowych standardów jakości i bezpieczeństwa pasz. Ma to duże znaczenie w międzynarodowej wymianie handlowej paszami i żywnością dla zwierząt.
 3. Posiadanie certyfikatu GMP+ stanowi dowód na poważne podejście firmy do kwestii jakości i bezpieczeństwa pasz. Niewątpliwie buduje to zaufanie klientów i partnerów biznesowych. Dzięki niemu można być pewnym, że produkty spełniają najwyższe standardy.
 4. Minimalizacja ryzyka, związanego z zanieczyszczeniami pasz, infekcjami zwierząt oraz zagrożeniami zdrowotnymi związanymi z produkcją i dystrybucją pasz.

Klasy GMP+

Rozróżnia się następujące klasy GMP+:

 • GMP+ B1 – Ubiegają się o nią firmy, które zajmują się produkcją i handlem surowcami paszowymi. Są to m. in. ziarna, oleje roślinne i białka. Firmy klasy B1 muszą ściśle przestrzegać norm jakości i bezpieczeństwa surowców paszowych.
 • GMP+ B2 – Ta klasa skupia się na firmach, które wytwarzają i handlują składnikami dodatkowymi do pasz. Mowa tu o witaminach, minerałach i premiksach witaminowo-mineralnych. Wzbogacają one wartość odżywczą pasz. Firmy klasy B2 muszą utrzymywać surowe standardy jakości i bezpieczeństwa tych składników.
 • GMP+ B3 – Dotyczy firm, produkujących pasze gotowe dla producentów, które używane są jako składniki w procesie produkcji karm dla zwierząt. Firmy klasy B3 muszą zagwarantować, że ich pasze spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa przed użyciem przez producentów pasz.
 • GMP+ B4 – Koncentruje się na firmach zajmujących się bezpiecznym transportem i przechowywaniem surowców paszowych. Ich rola polega na minimalizacji ryzyka, związanego z transportem i przechowywaniem surowców paszowych. Muszą dbać o ich jakość i bezpieczeństwo.
 • GMP+ B4.3 – Przeznaczona dla firm i organizacji, które przewożą surowce paszowe za pomocą żeglugi przybrzeżnej i śródlądowych dróg wodnych, takie jak statki śródlądowe, barki i statki przybrzeżne. Firmy klasy GMP+ B4.3 muszą przestrzegać rygorystycznych standardów bezpieczeństwa, higieny oraz jakości podczas transportu surowców paszowych drogą wodną.

Obowiązki wynikające z posiadania certyfikatu GMP+

Firma z certyfikatem GMP+ ma obowiązki związane z zapewnieniem jakości i bezpieczeństwa pasz dla zwierząt. Oto kluczowe zadania:

 1. Przestrzeganie standardów GMP+: Firma musi ściśle przestrzegać wymagań standardów GMP+ dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny w produkcji, przetwarzaniu, przechowywaniu i transporcie pasz.
 2. Monitorowanie dostawców: Dostawcy muszą być regularnie monitorowani, aby upewnić się, że spełniają normy bezpieczeństwa i jakości.
 3. Zarządzanie ryzykiem: Należy przeprowadzać ocenę ryzyka i wprowadzać środki zaradcze w celu minimalizacji ryzyka zanieczyszczeń i zagrożeń zdrowotnych.
 4. Dokumentacja i rejestracja: Firma musi utrzymywać szczegółową dokumentację i rejestracje procesów, aby umożliwić monitorowanie i reagowanie na problemy.
 5. Szkolenia pracowników: Pracownicy powinni być szkoleni w przestrzeganiu standardów GMP+ i dbaniu o jakość i bezpieczeństwo pasz.
 6. Audyty i inspekcje: Audyty i inspekcje mogą być przeprowadzane, aby potwierdzić zgodność z normami GMP+.
 7. Ciągłe doskonalenie: Firma powinna dążyć do ciągłego doskonalenia swoich procesów w celu podniesienia jakości i bezpieczeństwa pasz.

Obowiązki firmy z certyfikatem GMP+ mogą się różnić w zależności od klasy certyfikatu i roli firmy w łańcuchu dostaw pasz. Wszystkie firmy dążą jednak do wspólnego celu – zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pasz dla zwierząt.