Sprawozdania BDO

Składanie sprawozdań w systemie BDO to obok prowadzenia ewidencji kolejny z obowiązków firm, gospodarujących odpadami lub wprowadzają na rynek określone produkty. Jest niezwykle istotny i wymaga od przedsiębiorców skrupulatnego prowadzenia dokumentacji. Jeszcze kilka lat temu sprawozdania wysyłano w formie papierowych druków, jednak digitalizacja przyczyniła się do znacznego usprawnienia całej procedury.

Kontakt w sprawie sprawozdań w systemie BDO

j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153

System BDO w Polsce nakłada na swoich użytkowników obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów i składania rocznych raportów wyłącznie w formie elektronicznej. Każdego roku, do 15 marca, firmy i podmioty zarejestrowane w BDO muszą dostarczyć specjalny raport. Musi on zawierać informacje na temat ilości i sposobu zarządzania wytworzonymi odpadami. Wypełnienie tego obowiązku jest istotne w kontekście monitorowania gospodarki odpadami i przyczynia się do zachowania odpowiednich standardów ochrony środowiska.

Składając sprawozdanie, podmiot może być zobowiązany do wniesienia opłaty produktowej. Jej wysokość zależy od wielu czynników, w zależności od tego czym i w jakim zakresie zajmuje się firma, zarejestrowana w BDO. Opłatę produktową wnieść muszą:

  • sprzedawcy internetowi, którzy wysyłany do klientów towar pakują we własne opakowania,
  • importerzy, którzy sprowadzają do Polski produkty z zagranicy, już zapakowane,
  • producenci, którzy wytwarzają produkty pod własną marką i pakują je w swoje opakowania,
  • przedsiębiorcy, którzy zlecają wyprodukowanie produktów pod własną marką,
  • lokale gastronomiczne, które wydają jedzenie na wynos

Zaniedbanie obowiązku składania sprawozdania w systemie BDO może prowadzić do różnych konsekwencji prawnych i administracyjnych:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wskazuje, że ten, kto nie przestrzega obowiązku raportowania w systemie BDO podlega karze grzywny (art. 180a tamże)
  2. Jeśli firma nie złoży sprawozdania, tym częściej będą się u niej odbywały kontrole. To może skutkować nałożeniem kar i innych sankcji.
  3. Nieprzestrzeganie obowiązków związanych z gospodarką odpadami może zaszkodzić reputacji firmy, szczególnie jeśli staje się to publicznie znane.

Dlatego ważne jest, aby firmy przestrzegały obowiązku składania sprawozdań w systemie BDO. W tym procesie firma Ekologistyka24 może pomóc kompleksowo. Posiadamy duże doświadczenie i wiedzę, aby wspierać przedsiębiorstwa w przygotowaniu i składaniu sprawozdań zgodnie z przepisami. Pozwoli to zminimalizować ryzyko kar i problemów prawnych.