A-schild - transport odpadów w Niemczech

System EPR (Extended Producer Responsibility) we Francji jest rezultatem ustawy z 13 lipca 1992 r., często nazywanej „Ustawą Barniera”. To prawo stanowi podstawę systemu EPR i wprowadza zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta w zarządzaniu odpadami. Jakie są główne założenia tego systemu? I kto powinien uzyskać numer EPR?

Kontakt w sprawie rejestracji w systemie EPR we Francji

dispo@ekologistyka24.pl

lub pod numerami telefonów +48 881 045 376 lub +48 500 867 153

Geneza systemu EPR

System EPR we Francji to reakcja na wyzwania związane z gospodarką odpadami. To także konieczność ograniczenia wpływu produktów na środowisko naturalne. Jest wypadkową szeregu zmian, jakie zachodziły nie tylko w samej Francji. Niewątpliwie duże znaczenie miały również przepisy UE. Do najważniejszych należą:

 • Dyrektywa Rady EWG z 15 lipca 1975 r. – jedna z pierwszych inicjatyw na szczeblu europejskim, która wprowadziła systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w celu zmniejszenia wpływu opakowań na środowisko. Wprowadziła ona również pojęcie depozytów zwrotnych.
 • Ustawa z 15 lipca 1975 r. – jeden z kluczowych dokumentów, wprowadzających zasadę EPR we Francji. Dzięki niej wprowadzono systemy gospodarowania opakowaniami, w tym recyklingiem.
 • Ustawa z 13 lipca 1992 r. – przewidywała stworzenie narodowego systemu gospodarki odpadami, co było jednym z kroków w kierunku wprowadzenia systemu EPR we Francji.
 • Dyrektywa Rady 94/62/WE z 20 grudnia 1994 r. – przyczyniła się do ustanowienia bardziej kompleksowych systemów EPR, zwłaszcza w odniesieniu do opakowań i odpadów opakowaniowych.

Główne założenia systemu EPR

Głównym celem systemu EPR we Francji jest przejęcie przez producentów i importerów odpowiedzialności za cały cykl życia swoich produktów. Oto kluczowe założenia tego innowacyjnego podejścia:

 • Firmy produkujące lub wprowadzające na rynek różne produkty, np. opakowania, urządzenia elektryczne, baterie, ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie odpadami z tych produktów.
 • Firmy mają obowiązek finansowania i organizowania procesów zbierania, sortowania, recyklingu oraz utylizacji odpadów wytworzonych przez ich produkty.
 • System akcentuje znaczenie zrównoważonego projektowania produktów i opakowań, zachęcając do minimalizacji wpływu na środowisko.

Kto musi się zarejestrować w systemie EPR?

Warto nadmienić, iż obowiązek ten dotyczy:

 • producentów
 • firm prowadzących sprzedaż w Internecie i sprzedaż detaliczną, 
 • importerów, którzy oferują produkty bezpośrednio francuskim konsumentom

Obowiązki firm w systemie EPR

Firmy działające na rynku francuskim mają obowiązek rejestracji w systemie EPR i spełnienia swoich obowiązków w zakresie zarządzania odpadami. Do najważniejszych należą:

 • Płacenie opłat EPR na finansowanie programów recyklingu i gospodarki odpadami
 • Organizowanie procesów zbierania, sortowania i recyklingu odpadów z produktów, za które są odpowiedzialne

Niewątpliwie wprowadzenie systemu EPR we Francji stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Dzięki niemu producenci stają się aktywnymi uczestnikami w procesie minimalizacji odpadów oraz promocji recyklingu, co przyczynia się do długotrwałej ochrony naszej planety.