A-schild - transport odpadów w Niemczech

Od 22 lutego 2022 roku System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) poszerzył swoje kompetencje, obejmując transport rozpuszczalników i odpadów. Te znaczące zmiany wpływają na przedsiębiorców w branży transportowej. Dlatego warto zrozumieć nowe wymogi oraz potencjalne konsekwencje dla tych, którzy zignorują ten obowiązek lub go źle wypełnią. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, które wyjaśnią, dlaczego teraz rejestracja w SENT jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

SENT wynika z Ustawy z 9 marca 2017 r. dotyczącej monitorowania transportu towarów i obrotu paliwami opałowymi. Od momentu uruchomienia systemu, przedsiębiorstwa przewożące produkty wrażliwe, takie jak paliwa, rozpuszczalniki, alkohole czy wyroby tytoniowe, muszą zgłaszać każdą taką dostawę. Jednak dopiero w lutym 2022 r., na mocy nowelizacji przepisów, przewozy odpadów dołączyły do tego obowiązku, co zostało oficjalnie potwierdzone przez Ministra Finansów w kwietniu 2022 r.

SENT – na co zwrócić uwagę?

Firmy odpowiedzialne za transport objęty zgłoszeniem do systemu SENT mają kilka kluczowych obowiązków:

  1. Muszą zapewnić zgodność danych zawartych w zgłoszeniu z rzeczywistym przebiegiem przewozu.
  2. Nie mogą przyjąć towarów do przewozu bez właściwego numeru referencyjnego zgłoszenia oraz wymaganych dokumentów zastępujących zgłoszenie.
  3. Są zobowiązane do ciągłego przekazywania danych geolokalizacyjnych pojazdu podczas trwania przewozu.
  4. Jeśli awaria geolokalizatora trwa dłużej niż godzinę, przewoźnik musi niezwłocznie zatrzymać pojazd na parkingu lub zatoce postojowej. Może kontynuować przewóz dopiero po naprawie urządzenia GPS, jego wymianie lub przeniesieniu towaru na pojazd z działającym lokalizatorem. Alternatywnie, można podjąć działania przewidziane w przepisach dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej, takie jak nałożenie urzędowych zamknięć na pojazd lub towar lub zorganizowanie konwoju.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków

Niedopełnienie obowiązków związanych z przewozem w SENT może skutkować nałożeniem kar finansowych. Oto przykładowe kary:

  • 5000 – 7500 zł za brak numeru referencyjnego zgłoszenia lub niesprawny geolokalizator.
  • 10 000 zł za brak numeru NIP podmiotu wysyłającego lub odbierającego na dokumentach zgłoszenia.
  • 10 000 zł za nieuzupełnienie zgłoszenia o istotne informacje o towarze.
  • 10 000 zł za brak sprawnego geolokalizatora w pojeździe.
  • 20 000 zł za transport bez zgłoszenia w SENT lub za rozbieżności w danych o transporcie.
  • 100 000 zł za niedostarczenie zgłoszonego towaru do miejsca przeznaczenia.

Podsumowując, ignorowanie przepisów może prowadzić do znacznych kar finansowych i komplikacji w prowadzeniu działalności przewozowej. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć obowiązujące przepisy i przestrzegać ich, aby uniknąć negatywnych konsekwencji.