Międzynarodowy przewóz odpadów w statystykach
||

Międzynarodowy przewóz odpadów w statystykach

Międzynarodowy przewóz odpadów w Europie w ostatnim czasie zyskuje na znaczeniu. Wszystko dzięki zakrojonym na szeroką skalę działaniom, zmierzającym do zmniejszenia ilości śmieci, które trafiają na wysypiska. Znajduje się dla nich nowe zastosowania i sposoby zagospodarowania. Poznaj historię pięciu krajów, w których przewóz odpadów odegrał istotną rolę. Jak nasz kraj wypada w tym zestawieniu? Przepisy…

Porozumienie klimatyczne wchodzi w życie

Porozumienie klimatyczne wchodzi w życie

Wieczorem, 5 października Unia Europejska i 10 państw przekazały dokumenty ratyfikacyjne. Wymogi formalne zostały spełnione. Porozumienie klimatyczne wejdzie w życie 4 listopada 2016 roku, czyli tuż przed szczytem klimatycznym w Marakeszu. Kropkę nad „i” postawiła oczywiście Unia Europejska. W sumie 73 państwa oraz Unia Europejska odpowiedzialne łącznie za 58,82% globalnych emisji gazów cieplarnianych ratyfikowało porozumienie…

Szykuje się zmiana ustawy o odpadach. Przedsiębiorco zobacz, co cię czeka od 2018 roku

Szykuje się zmiana ustawy o odpadach. Przedsiębiorco zobacz, co cię czeka od 2018 roku

Aby jak najlepiej wykorzystać potencjał recyklingu, sporządzono liczne przepisy, określające sposoby postępowania w określonych sytuacjach. Należy jednak pamiętać, że tak jak przemysł ulega przeobrażeniom, tak również dotyczące go przepisy powinny się zmieniać. Nie inaczej jest w kwestii nierozerwalnie związanej z przemysłem, czyli z recyklingiem. W przyszłym roku czekają nas duże zmiany w kwestii odpadów opakowaniowych. Czego…

Parlament Europejski wysoko stawia poprzeczkę

Parlament Europejski wysoko stawia poprzeczkę

Parlament Europejski głosował we wtorek (14.03) za przyjęciem przepisów, według których do 2030 roku w całej UE osiągnięty ma zostać wskaźnik recyklingu odpadów opakowaniowych na poziomie 70%. Początkowo projekt zakładał pułap 80% oraz tymczasowe cele dla poszczególnych materiałów (tj. szkła, plastiku, metalu itd.) z datą graniczną ustanowioną na 2025 rok. Członkowie PE poparli także plan,…

Szykują się zmiany w Ramowej Dyrektywie Odpadowej

Szykują się zmiany w Ramowej Dyrektywie Odpadowej

Ramowa Dyrektywa Odpadowa z 2008 roku określa podstawowe założenia i definicje związane z gospodarką odpadami w UE. Wyjaśnia kiedy odpad traci status odpadu i staje się surowcem, wykorzystanym w procesie recyklingu. Precyzuje również kilka elementarnych zasad gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim by odbywała się w warunkach niezagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz bez szkody…