Baza Danych Odpadowych to narzędzie umożliwiające rejestrację podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Jest to system pełen złożonych procedur, wymagających sporządzenia stosownie wypełnionej dokumentacji. Niezrozumienie jego działania i niewłaściwe korzystanie z niego może prowadzić do konsekwencji prawnych. Kompleksowa obsługa BDO firmy, którą oferujemy, obejmuje zarówno rejestrację, jak i dalszą pomoc. Nasze usługi zapewniają bezbłędne prowadzenie ewidencji i spełnianie wszystkich obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami, co pozwala przedsiębiorcom skoncentrować się na prowadzonej działalności.

Kompleksowa obsługa BDO dla firm

Gwarantujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie korzystania z systemu Bazy Danych Odpadowych. Kompleksowa obsługa BDO dla firm, którą oferujemy, obejmuje między innymi proces rejestracji, aktualizację informacji, prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie niezbędnych sprawozdań. Monitorujemy bieżące zmiany w przepisach, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującym prawem.

Nasz zespół ekspertów pozwala przedsiębiorcom skupić się na ich podstawowej działalności, eliminując jednocześnie ryzyko błędów i kar administracyjnych, związanych z niedopełnieniem obowiązków. Działamy efektywnie i terminowo, dostarczając usługi najwyższej jakości.

Obowiązek rejestracji w systemie BDO

Obowiązek rejestracji w systemie Bazy Danych Odpadowych zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Dotyczy on tych podmiotów, które w ramach swojej działalności wprowadzają opakowane produkty lub gospodarują odpadami. W praktyce oznacza to, że firmy produkujące, przetwarzające oraz transportujące pozostałości, a także przedsiębiorstwa recyklingowe muszą być zarejestrowane. Powinność ta obejmuje również zakłady prowadzące działalność gospodarczą związaną z wprowadzaniem na rynek artykułów w opakowaniach.

Oferujemy kompleksową obsługę firmy BDO, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że zgodność z procedurami jest kluczowa. Niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym grzywnami.

W ramach obsługi w systemie BDO:

  • przeprowadzamy kompleksową procedurę rejestracji do BDO,
  • aktualizujemy dane przedsiębiorstwa w przypadku zaistnienia zmian,
  • doradzamy w wyborze odpowiednich kodów substancji,
  • przygotowujemy karty przekazania pozostałości w systemie.
  • pomagamy w prowadzeniu kart ewidencji odpadów,
  • sporządzamy roczne sprawozdania z przekazanych materiałów, zgodnie z wymogami teleinformatycznej Bazy Danych Odpadowych.

Na bieżąco śledzimy zmieniające się przepisy prawne. Dzięki temu zapewniamy firmom kompleksową obsługę i profesjonalne doradztwo w zakresie aktualnych zasad dotyczących gospodarowania odpadami. Dodatkowo nasze usługi obejmują ciągłe monitorowanie i adaptację do nowych standardów i wymagań systemu, co pozwala na łatwe i bezproblemowe spełnianie obowiązków regulacyjnych.

Dzięki świadczonej przez nas usłudze BDO:

  • spełnisz aktualne wymagania prawne, dotyczące firm zobowiązanych do rejestracji w BDO,
  • unikniesz kosztów związanych z techniczną obsługą systemu teleinformatycznego,
  • zaoszczędzony czas wykorzystasz na prowadzenie i rozwijanie swojego biznesu.

Fachowa i kompleksowa obsługa BDO firmy, którą oferujemy, stanowi gwarancję spełnienia wszystkich wymagań prawnych związanych z tym systemem. Przede wszystkim nasze usługi zabezpieczają przedsiębiorstwa przed potencjalnymi konsekwencjami niedopełnienia obowiązków, takimi jak kary finansowe czy inne sankcje. Współpracując z nami, możesz mieć pewność, że Twoja działalność jest w pełni zgodna z wymaganiami Bazy Danych Odpadowych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o obsługę BDO

Dla osób, które mają wątpliwości odnośnie do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych przygotowaliśmy zestaw najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi, które mogą pomóc efektywnie korzystać z elektronicznego rejestru informacji dotyczących gospodarowania odpadami. Pamiętaj, że możesz także skorzystać z kompleksowej obsługi firm w BDO.

Co to jest Rejestr BDO?

Rejestr podmiotów wprowadzających odpady i firm, których działalność jest związana z gospodarowaniem nimi jest elementem elektronicznej Bazy Danych Odpadowych (BDO). Powstała ona w celu spełnienia obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. W systemie tym gromadzone są kompleksowe informacje o pozostałościach od momentu ich wytworzenia aż po utylizację.

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji do BDO?

Obowiązek rejestracji do BDO dotyczy wszystkich podmiotów, których działalność związana jest z produkcją, przetwarzaniem, transportem, odzyskiem i usuwaniem odpadów. Szczegółowe informacje znajdują się w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach

Kiedy należy dokonać rejestracji?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firmy zobowiązane do rejestracji w Bazie Danych Odpadowych (BDO) powinny to zrobić przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności związanej z odpadami. Dodatkowo, w przypadku każdej zmiany podmioty są zobowiązane do aktualizacji informacji.

Ile kosztuje prowadzenie BDO?

Opłata rejestrowa, uiszczana na rachunek bankowy odpowiedniego urzędu marszałkowskiego, wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych firm. Kwota ta powinna być wpłacana ponownie w każdym roku prowadzonej działalności związanej z gospodarowaniem odpadami.

Jaki jest czas oczekiwania na numer BDO?

Wpis do rejestru i numer w Bazie Danych Odpadowych jest uzyskiwany w ciągu 30 dni od momentu złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.

Pomożemy Ci w kompleksowej obsłudze profilu Twojej firmy w systemie BDO. Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami !

Ewelina Nadolna

Dział pozwoleń

(PL)

+48 881 045 376

e.nadolna@ekologistyka24.pl

Justyna Błażewicz

Dział pozwoleń

(PL)

+48 500 867 153

j.blazewicz@ekologistyka24.pl

Paweł Makowski

Kierownik Działu Międzynarodowego

(PL, EN)

+48 517 862 602

p.makowski@ekologistyka24.pl