Znajdziesz tu listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące transportu odpadów oraz pozwoleń na transport odpadów.

Czy jedno pozwolenie upoważnia do transportu odpadów we wszystkich państwach Unii Europejskiej?


Nie. Większość państw ma swoje wewnętrzne przepisy, które dotyczą pozwoleń na transport odpadów. Należy je uzyskiwać w wyznaczonych do tego urzędach danego kraju.
Wyjątkiem są CH, FR, HU, SLO, SK, ES, LT, LV, EST gdzie można posługiwać się pozwoleniem, wydanym w innym kraju członkowskim zgodnie z Rozporządzeniem 1013/2006 oraz 1379/2007. Zalecamy, by w w/w państwach dodatkowo posługiwać się certyfikatami w dedykowanym języku, co znacznie ułatwi ewentualną kontrolę.
Certyfikaty wydawane są na firmę w oryginale do każdego auta i oznaczone są hologramem 16 milionów kolorów z ekologicznym liściem „waste carrier”.  

Czy pozwolenia wydawane są na firmę czy na poszczególne auta?


Pozwolenia na transport odpadów wydawane są  na firmę. Jedynie we Włoszech zezwolenie przypisane jest do konkretnych jednostek i obowiązkiem jest zarejestrowanie każdego zestawu poprzez podanie numerów rejestracyjnych naczep i ciągników.

Na ile lat wydawane są poszczególne pozwolenia?


– Polska – bezterminowo
– Niemcy- bezterminowo
– Czechy – bezterminowo
– Niemcy – odp. niebezpieczne – od roku nawet na czas nieokreślony (w zależności od regionu)
– Holandia – bezterminowo
– Belgia Flandria – 10 lat
– Belgia Walonia – 5 lat
– Belgia Bruksela – bezterminowo
– Wielka Brytania – 3 lata
– Dania – bezterminowo (+ co roku opłata roczna)
– Szwecja – bezterminowa (w przypadku odp. neutralnych); 3 lata dla odp. niebezpiecznych
– Włochy – 5 lat

Jak uzyskać zezwolenie na transport odpadów w Polsce?


Czas realizacji zamówienia –  od 2 tygodni do miesiąca
Okres ważności pozwolenia – bezterminowe
Zakres pozwolenia – Wszystkie rodzaje odpadów zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)
Dokumenty w aucie – Potwierdzenie zarejestrowania w systemie BDO:
> Jeśli urząd wyda zawiadomienie o nadaniu numeru BDO
lub
> Tzw. zrzut ekranu z systemu BDO, zawierający numer rejestrowy i dane firmy.
Koszty dodatkowe – opłata skarbowa w wys. 17 zł do wskazanego przez nas Urzędu Marszałkowskiego
Oznakowanie aut – W przypadku pojazdów przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów – Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.
W przypadku pojazdów przeznaczonych do transportu w Polsce (załadunek i rozładunek odpadów na terenie Polski) – Tablica  koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

WYŚLIJ NAM:
– Nazwę, adres i numer NIP firmy, na którą chcesz uzyskać pozwolenie
– Dane do faktury z numerem NIP płatnika
– Numer  telefonu i adres mailowy do osoby kontaktowej w sprawie pozwolenia

– Po przesłaniu nam w/w informacji  tego samego dnia na wskazanego maila nasz dział księgowości prześle do Ciebie fakturę pro forma za uzyskanie pozwolenia na transport odpadów z 3-dniowym terminem płatności.
– Po dokonaniu płatności prześlij potwierdzenie przelewu do  naszego działu księgowości na adres: księgowosc@ekologistyka24.pl. Tego samego dnia otrzymasz fakturę VAT z informacją, że zaczynamy realizować Twoje zamówienie.
– Następnie w kolejnej wiadomości  od naszego  specjalisty otrzymasz pełnomocnictwo. Podpisz je elektronicznie (prosimy o podpis osoby upoważnionej do udzielania pełnomocnictw w Waszej firmie) i odeślij je w mailu zwrotnym oraz wykonaj przelew na 17 zł do wskazanego przez nas urzędu i wyślij potwierdzenie wykonania opłaty.
– Od czasu przesłania nam  mailem podpisanego pełnomocnictwa w ciągu 1 miesiąca  pocztą tradycyjną  otrzymasz informację o nadaniu numeru rejestrowego, uprawniającego Twoją firmę do transportu odpadów w Polsce.

Jak uzyskać zezwolenie na transport odpadów w Niemczech?


Czas realizacji zamówienia –  do 1-2 tygodni
Okres ważności pozwolenia – bezterminowe
Zakres pozwolenia – Wszystkie rodzaje odpadów innych iż niebezpieczne
Dokumenty w aucie – Kserokopie pozwolenia
Oznakowanie aut – Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

WYŚLIJ NAM:
– Nazwę, adres i numer NIP firmy, na którą chcesz uzyskać pozwolenie 
– Imię /na i nazwisko/a wspólników/właściciela  lub prezesa  firmy/spółki
– Datę /y urodzenia wspólników/właściciela  lub prezesa  firmy/spółki
– Miejsce/a  urodzenia wspólników/właściciela  lub prezesa  firmy/spółki
– Dane do faktury z numerem NIP płatnika
– Numer  telefonu i adres mailowy do osoby kontaktowej w sprawie pozwolenia
– Skan międzynarodowej licencji transportowej

– Po przesłaniu nam w/w informacji  tego samego dnia na wskazanego maila nasz dział księgowości prześle do Ciebie fakturę pro forma za uzyskanie pozwolenia na transport odpadów z 3-dniowym terminem płatności.
– Po dokonaniu płatności prześlij potwierdzenie przelewu do naszego działu księgowości na adres: ksiegowosc@ekologistyka-24.pl. Tego samego dnia otrzymasz fakturę VAT z informacją, że zaczynamy realizować Twoje zamówienie.
– Jeśli Twoja sprawa jest pilna, jeszcze tego samego dnia, w którym opłacisz fakturę pro forma, możemy wysłać Ci mailem tzw. pozwolenie tymczasowe. Uprawnia ono Twoją firmę do transportu odpadów na terenie Niemiec do momentu, aż nie otrzymasz oryginału pozwolenia.- JEŚLI CHCESZ  Z TEGO SKORZYSTAĆ, WYŚLIJ TAKĄ INFORMACJĘ MAILEM DO NASZEGO SPECJALISTY.
– W zależności od tego w jakim landzie realizowana będzie procedura rejestracyjna, może się zdarzyć, że po ok. 3 do 5 dniach otrzymasz od nas na maila rachunek i wszystkie dane potrzebne do wykonania przelewu za opłatę administracyjną dot. pozwolenia.
Po 1-2 tygodniach otrzymasz oryginał pozwolenia na transport odpadów w Niemczech który zostanie wysłany do Ciebie pocztą elektroniczną. Przechowuj go w siedzibie firmy.

Jak powinno być oznaczone auto, transportujące odpady do Niemiec?


Każde auto, realizujące przewóz odpadów do Niemiec musi być wyposażone w specjalne tablice z dużą literą „A” (od niem. Abfall – odpad), umieszczone w widocznym miejscu zarówno na masce pojazdu jak i z tyłu na naczepie. Informacje o tym oznaczeniu, zwanym również A-schield, znajdują się w niemieckiej ustawie o gospodarce obiegu zamkniętym, znanej jako Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Jest to kluczowa ustawa regulująca gospodarkę odpadami w Niemczech, a także implementująca przepisy unijne w tym obszarze.

Jak uzyskać zezwolenie na transport odpadów w Holandii?


Czas realizacji zamówienia –  do 2 tygodni
Okres ważności pozwolenia – bezterminowo
Zakres pozwolenia – Wszystkie rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych
Dokumenty w aucie – Uwierzytelniona kopia pozwolenia
Oznakowanie aut – Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

WYŚLIJ NAM:
– Nazwę, adres i numer NIP firmy, na którą chcesz uzyskać pozwolenie 
– Imię /na i nazwisko/a wspólników/właściciela lub prezesa firmy/spółki
– Informację ile aut posiadacie w swoim taborze
– Dane do faktury z numerem NIP płatnika
– Numer  telefonu i adres mailowy do osoby kontaktowej w sprawie pozwolenia
– Skan międzynarodowej licencji transportowej
– Adres korespondencyjny jeśli różni się od adresu siedziby firmy

– Po przesłaniu nam w/w informacji tego samego dnia na wskazanego  maila nasz dział księgowości prześle do Ciebie fakturę pro forma za uzyskanie pozwolenia na transport odpadów z 3-dniowym terminem płatności.
– Po dokonaniu płatności prześlij potwierdzenie przelewu do naszego działu księgowości na adres: księgowosc@ekologistyka-24.pl. Tego samego dnia otrzymasz fakturę VAT z informacją, że zaczynamy realizować Twoje zamówienie.
Po ok 2 tygodniach od opłacenia faktury pro forma pocztą tradycyjną otrzymasz pozwolenie na transport odpadów w Holandii wraz z kopiami uwierzytelnionymi. Oryginał pozwolenia przechowuj w siedzibie firmy.

Jak uzyskać zezwolenie na transport odpadów w Belgii?


Belgia pod względem zezwoleń na odpady podzielona jest na trzy regiony, w których trzeba uzyskać osobne uprawnienia:

BELGIA FLANDRIA:
Czas realizacji zamówienia –  1 – 2 dni robocze
Okres ważności pozwolenia – 10 lat 
Zakres pozwolenia – Wszystkie rodzaje odpadów
Dokumenty w aucie –  Kserokopia pozwolenia
Oznakowanie aut – Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

WYŚLIJ NAM:
– Nazwę, adres i numer NIP firmy, na którą chcesz uzyskać pozwolenie 
– Dane do faktury z numerem NIP płatnika
– Numer  telefonu i adres mailowy do osoby kontaktowej w sprawie pozwolenia

– Po przesłaniu nam w/w informacji  tego samego dnia na wskazanego maila nasz dział księgowości prześle do Ciebie fakturę pro forma za uzyskanie pozwolenia na transport odpadów z 3-dniowym terminem płatności.
– Po dokonaniu płatności prześlij potwierdzenie przelewu do  naszego działu księgowości na adres: ksiegowosc@ekologistyka24.pl. Tego samego dnia otrzymasz  fakturę  VAT  z informacją, że zaczynamy realizować Twoje zamówienie.
– Po 1-2 dniach roboczych nasz specjalista prześle do Ciebie mailowo pozwolenie. Wydrukuj je, skopiuj i przekaż kierowcom do aut. Nie otrzymasz oryginału pozwolenia pocztą tradycyjną. Wysłany przez nas plik PDF jest wystarczający.
 
BELGIA WALONIA:
Czas realizacji zamówienia –  ok 1 miesiąc
Okres ważności pozwolenia – 5 lat 
Zakres pozwolenia – Wszystkie rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne
Dokumenty w aucie –  Kserokopia pozwolenia
Oznakowanie aut – Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

WYŚLIJ NAM:
– Nazwę, adres i numer NIP firmy, na którą chcesz uzyskać pozwolenie 
– Dane do faktury z numerem NIP płatnika
– Imię /na i nazwisko/a wspólników/właściciela lub prezesa firmy/spółki
– Imiona i nazwiska kierowców z którymi współpracujesz (interesuje nas lista kierowców z którymi współpracujesz na dzień uzyskiwania pozwolenia. Nie ma konieczności aktualizowania tych danych)
– Numery aut i naczep którymi dysponujesz (interesuje nas lista  aut i naczep którymi dysponujesz na dzień uzyskiwania pozwolenie. Nie ma konieczności aktualizowania tych danych)
– Numer  telefonu i adres mailowy do osoby kontaktowej w sprawie pozwolenia
– Skan międzynarodowej licencji transportowej

– Po przesłaniu nam w/w informacji  tego samego dnia na wskazanego maila nasz dział księgowości prześle do Ciebie fakturę pro forma za uzyskanie pozwolenia z 3-dniowym terminem płatności.
– Po dokonaniu płatności prześlij potwierdzenie przelewu do naszego działu księgowości na adres: ksiegowosc@ekologistyka24.pl. Tego samego dnia otrzymasz fakturę VAT z informacją, że zaczynamy realizować Twoje zamówienie.
– Następnie w kolejnej wiadomości  od naszego specjalisty otrzymasz certyfikat. Podpisz go (prosimy o podpis osoby do tego upoważnionej), opieczętuj, zrób skan i odeślij w mailu zwrotnym.
– Po ok. 30 dniach od odesłania certyfikatu otrzymasz oryginał pozwolenia. Zostanie on wysłany do Ciebie pocztą tradycyjną.
– Po otrzymaniu jakiejkolwiek korespondencji z Belgii prześlij nam skany – zweryfikujemy je i potwierdzimy, że otrzymane przez Ciebie dokumenty to pozwolenie na transport odpadów.

BELGIA BRUKSELA:
Czas realizacji zamówienia –  1 miesiąc
Okres ważności pozwolenia – bezterminowe
Zakres pozwolenia – Wszystkie rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne (istnieje możliwość dopisania odpadów niebezpiecznych, ale trzeba będzie wskazać konkretne kody)
Dokumenty w aucie –  Kserokopia pozwolenia
Oznakowanie aut – Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

WYŚLIJ NAM:
– Nazwę, adres i numer NIP firmy, na którą chcesz uzyskać pozwolenie 
– Dane do faktury z numerem NIP płatnika
– Imię /na i nazwisko/a wspólników/właściciela  lub prezesa  firmy/spółki
– Numer  telefonu i adres mailowy do osoby kontaktowej w sprawie pozwolenia

– Po przesłaniu nam w/w informacji  tego samego dnia na wskazanego maila nasz dział księgowości prześle do Ciebie fakturę pro forma za uzyskanie pozwolenia z 3-dniowym terminem płatności.
– Po dokonaniu płatności prześlij potwierdzenie przelewu do  naszego działu księgowości na adres: ksiegowosc@ekologistyka24.pl. Tego samego dnia otrzymasz fakturę VAT z informacją, że zaczynamy realizować Twoje zamówienie.
– Następnie w kolejnej wiadomości  od naszego specjalisty otrzymasz dokumenty. Podpisz je na ostatnich stronach (prosimy o podpis osoby do tego upoważnionej), opieczętuj, zrób skany WSZYTSKICH STRON i odeślij w mailu zwrotnym.
– Po ok 30 dniach od odesłania podpisanych dokumentów otrzymasz oryginała pozwolenia. Zostanie on wysłany do Ciebie pocztą tradycyjną.
– Po otrzymaniu jakiejkolwiek korespondencji prześlij nam skany – zweryfikujemy je i potwierdzimy, że otrzymane przez Ciebie papiery to pozwolenie na transport odpadów.

Jak uzyskać zezwolenie na transport odpadów w Szwecji?


Czas realizacji zamówienia –  3 tygodnie
Okres ważności pozwolenia – bezterminowe (dla odp. niebezpiecznych – 3 lata)
Zakres pozwolenia – Wszystkie rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne i/lub niebezpieczne
Dokumenty w aucie –  Kserokopia pozwolenia
Oznakowanie aut – Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

WYŚLIJ NAM:
– Nazwę, adres i numer NIP firmy, na którą chcesz uzyskać pozwolenie 
– Dane do faktury z numerem NIP płatnika
– Imię /na i nazwisko/a wspólników/właściciela lub prezesa firmy/spółki
– Numer telefonu i adres mailowy do osoby kontaktowej w sprawie pozwolenia
– Informację o nadanym numerze BDO (w związku z zarejestrowaniem jako przewoźnik odpadów w Polsce) lub dokument z innego kraju UE, potwierdzający posiadanie uprawnień do przewozu odpadów
– Skan międzynarodowej licencji transportowej

– Po przesłaniu nam w/w informacji  tego samego dnia na wskazanego  maila nasz dział księgowości prześle do Ciebie fakturę  pro forma za uzyskanie pozwolenia z 3 dniowym terminem płatności.
– Po dokonaniu płatności prześlij potwierdzenie przelewu do naszego działu księgowości na adres: ksiegowosc@ekologistyka-24.pl. Tego samego dnia otrzymasz fakturę  VAT z informacją, że  zaczynamy realizować Twoje zamówienie.
– Następnie w kolejnej wiadomości  od naszego  specjalisty otrzymasz dane do przelewu za opłatę administracyjną dot. pozwolenia. Po zrobieniu przelewu odeślij do nas potwierdzenie wykonania transakcji. Dokonaj płatności w  Koronach szwedzkich (SEK)!
– Po 3 tygodniach od odesłania nam kompletu dokumentów nasz specjalista wyśle Ci mailem pozwolenie na transport odpadów. Nie otrzymasz oryginału pozwolenia pocztą tradycyjną. Wysłany przez nas plik PDF jest wystarczający.

Jak uzyskać zezwolenie na przewóz odpadów w Danii?


Czas realizacji zamówienia –  ok. 1 tydzień
Okres ważności pozwolenia –  bezterminowy/ co roku należy wnosić opłatę administracyjną
Zakres pozwolenia – Wszystkie rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne i/lub niebezpieczne
Dokumenty w aucie –  Kserokopia pozwolenia
Oznakowanie aut – Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

WYŚLIJ NAM:
– Nazwę, adres i numer NIP firmy, na którą chcesz uzyskać pozwolenie 
– Dane do faktury z numerem NIP płatnika
– Imię /na i nazwisko/a wspólników/właściciela lub prezesa firmy/spółki
– Datę/y urodzenia wspólników/właściciela  lub prezesa firmy/spółki
– Numer  telefonu i adres mailowy do osoby kontaktowej w sprawie pozwolenia

– Po przesłaniu nam w/w informacji tego samego dnia na wskazanego maila nasz dział księgowości prześle do Ciebie dwie faktury pro forma (jedną za uzyskanie pozwolenia, a drugą – za opłatę rejestracyjną w DK i za pierwszy rok korzystania z zezwolenia) z 3-dniowym terminem płatności.
– Po dokonaniu płatności prześlij potwierdzenie przelewu do  naszego działu księgowości na adres: ksiegowosc@ekologistyka24.pl. Tego samego dnia otrzymasz fakturę VAT z informacją, że zaczynamy realizować Twoje zamówienie.
W ciągu ok tygodnia nasz specjalista wyśle Ci mailem pozwolenie na transport odpadów. Nie otrzymasz oryginału pozwolenia pocztą tradycyjną. Wysłany przez nas plik PDF jest wystarczający.

Jak uzyskać zezwolenie na przewóz odpadów w Wielkiej Brytanii?


Czas realizacji zamówienia –  ok 1 tydzień
Okres ważności pozwolenia –  3 lata
Zakres pozwolenia – Wszystkie rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne
Dokumenty w aucie –  Kserokopia pozwolenia
Oznakowanie aut – Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

WYŚLIJ NAM:
– Nazwę, adres i numer NIP firmy, na którą chcesz uzyskać pozwolenie 
– Dane do faktury z numerem NIP płatnika
– Imię /na i nazwisko/a wspólników/właściciela  lub prezesa  firmy/spółki
– Datę/y urodzenia wspólników/właściciela  lub prezesa  firmy/spółki
– Numer telefonu i adres mailowy do osoby kontaktowej w sprawie pozwolenia

– Po przesłaniu nam w/w informacji  tego samego dnia na wskazanego maila nasz dział księgowości prześle do Ciebie fakturę  pro forma za uzyskanie pozwolenia na transport odpadów z 3-dniowym terminem płatności.
– Po dokonaniu płatności prześlij potwierdzenie przelewu do naszego działu księgowości na adres: ksiegowosc@ekologistyka24.pl. Tego samego dnia otrzymasz fakturę  VAT z informacją, że  zaczynamy realizować Twoje zamówienie.
W ciągu ok tygodnia nasz specjalista prześle Ci mailem pozwolenie na transport odpadów.

Jak uzyskać zezwolenie na transport odpadów w Austrii?


Czas realizacji zamówienia –  1 tydzień – numer rejestrowy, 2-gi tydzień – dane logowania do systemu
Okres ważności pozwolenia –  bezterminowe
Zakres pozwolenia – Wszystkie rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne
Dokumenty w aucie –  Kserokopia pozwolenia
Oznakowanie aut – Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

WYŚLIJ NAM:
– Nazwę, adres i numer NIP firmy, na którą chcesz uzyskać pozwolenie 
– Dane do faktury z numerem NIP płatnika
– Imię /na i nazwisko/a wspólników/właściciela  lub prezesa firmy/spółki
– Numer  telefonu i adres mailowy do osoby kontaktowej w sprawie pozwolenia

– Po przesłaniu nam w/w informacji tego samego dnia na wskazanego maila nasz dział księgowości prześle do Ciebie fakturę pro forma za uzyskanie pozwolenia na transport odpadów z 3-dniowym terminem płatności.
– Po dokonaniu płatności prześlij potwierdzenie przelewu do naszego działu księgowości na adres: ksiegowosc@ekologistyka24.pl. Tego samego dnia otrzymasz fakturę VAT  z informacją, że  zaczynamy realizować Twoje zamówienie.

Jak uzyskać zezwolenie na transport odpadów na terenie Włoch?


Czas realizacji zamówienia: ok. 2-3 miesiące
Zezwolenie wydawane jest na okres 5 lat.
Zezwolenia na przewóz odpadów na terenie Włoch wyceniane są indywidualnie w zależności od ilości pojazdów oraz zakresu dodatkowych usług jakie Państwa firma chce otrzymać. Prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi specjalistami.

Wymagane dokumenty: 
– skan dowodu osobistego właściciela firmy
– zaświadczenie o niekaralności 
– licencja wspólnotowa
– odpis z KRS lub CEIDG
– dowody rejestracyjne: ciągnik + naczepa
– dodatkowe dokumenty, które wysyłamy do klienta
– zaświadczenie z ZUSu o niezaleganiu ze składkami
Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w formie tłumaczeń przysięgłych na język włoski z legalizacją urzędową (apostille)

Zezwolenie na transport odpadów za granicą: co warto o tym wiedzieć?


Świadczenie usługi transportowania odpadów, zarówno neutralnych, jak i niebezpiecznych, to wyjątkowo dochodowy biznes. Zwłaszcza jeśli przedsiębiorcy uda się uzyskać decyzję na przewóz odpadów w zamożnych krajach europejskich – chociażby w Niemczech, Skandynawii czy Holandii. Droga do tego bywa jednak dość długa i kręta, ponieważ najpierw konieczne jest zdobycie stosownego zezwolenia na transport odpadów. O czym trzeba pamiętać przed rozpoczęciem całej procedury? Najważniejsze kwestie omawiamy w naszym poradniku.

Jedno zezwolenie na transport odpadów nie wystarczy
Większość krajów europejskich – w tym Polska – bazuje na własnych przepisach dotyczących przewozu odpadów, przez co przewoźnicy chcący świadczyć taką usługę w różnych państwach z reguły muszą występować o osobne decyzje na transport odpadów. Jest jednak kilka wyjątków.
Takie kraje, jak: Szwajcaria, Francja, Węgry, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Estonia, Chorwacja i Norwegia honorują zezwolenia na transport odpadów wydane w innym kraju członkowskim, najlepiej z kraju, gdzie firma ma zarejestrowaną działalność – odbywa się to na mocy regulacji WE N 1013/2006 oraz WE N 1379/2007.
Przykład: firma przewozowa uzyskała wpis do bazy BDO w Polsce. Na podstawie tego dokumentu może legalnie świadczyć tę usługę w Norwegii, bez konieczności występowania o osobne pozwolenie.

Rada
Ekologistyka24 zaleca, aby przewoźnicy zawsze posiadali certyfikat poświadczający rejestrację firmy jako przewoźnika odpadów neutralnych przetłumaczony na język kraju, w którym ma być świadczona usługa. Nie ma uniwersalnych zasad wydawania decyzji na transport odpadów.

Oznacza to, że procedura ubiegania się o zezwolenie może się znacząco różnić w zależności od kraju, w którym przedsiębiorca chce świadczyć taką usługę. Z tego powodu samo skompletowanie wymaganych dokumentów może być żmudne i czasochłonne, a do tego obarczone dużym ryzykiem popełnienia błędów. Jest to jeden z kluczowych powodów, dla których rozsądnie jest skorzystać z usługi pośrednictwa doświadczonej firmy, specjalizującej się w uzyskiwaniu zezwoleń na transport odpadów w poszczególnych krajach europejskich. Dzięki temu przedsiębiorca oszczędza mnóstwo czasu i ma pewność, że działa w oparciu o kompletne zezwolenie.

Różne okresy obowiązywania zezwolenia w poszczególnych krajach
To kolejna niespodzianka, na którą mogą się natknąć przedsiębiorcy. Niestety, z uwagi na różnice w prawodawstwie poszczególnych krajów, nie można liczyć na to, że jedno pozwolenie na transport odpadów będzie ważne przez cały okres działalności firmy. Przykładowo: w Polsce rejestracja jest bezterminowa, we Włoszech czy Rumunii jest ważna na 5 lat, a w Danii, choć tak jak w przypadku Polski – bezterminowa, to co roku należy pamiętać o uiszczaniu opłaty administracyjnej.

Firma, która oferuje pomoc w uzyskaniu pozwolenia doskonale orientuje się w tych przepisach i z odpowiednim wyprzedzeniem przypomni przedsiębiorcy o konieczności odnowienia decyzji na transport odpadów, chroniąc go tym samym przed poważnymi konsekwencjami nielegalnego świadczenia usługi.