Wpis do rejestru BDO

Kim jesteśmy

Zgodnie z założeniami Rejestr BDO (Baza Danych Odpadowych), czyli Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ma pomóc w stworzeniu bazy informacji na temat gospodarki odpadami, a tym samym zapewnić możliwość spełnienia obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych przez Internet. Od teraz każdy przedsiębiorca może załatwić swoje sprawy online – bez wychodzenia z domu. Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą i wpisana do Rejestru BDO, od 1 stycznia 2020 roku ma obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości odpadów.

Kontrolę nad rejestrem na danym obszarze sprawują marszałkowie województw. Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności, wpisują przedsiębiorców do bazy na ich wniosek lub z urzędu.

W naszej firmie oferujemy kompleksową obsługę rejestru BDO – rejestrację, aktualizację oraz wyrejestrowanie. W przypadku pierwszego wpisu analizujemy obszar działalności Klienta i następnie oceniamy, czy podlega on obowiązkowi rejestracyjnemu. Jeśli tak – zajmujemy się formalnościami. Przygotowujemy pisma, załączniki i później pomagamy podczas całego procesu. Aktualizacja, czyli sprawdzamy zasadność danych w zakresie obecnej sytuacji podmiotu. Wyrejestrowanie – naszym zadaniem jest potwierdzenie możliwości wyrejestrowania z BDO, jeżeli obecny stan faktyczny firmy temu sprzyja. W każdym z wymienionych przypadków zajmujemy się przeprowadzeniem Klienta przez całą procedurę i skutecznym zakończeniem sprawy. Wszelkie formalności związane z wnioskami, wymaganymi załącznikami i innymi stosownymi dokumentami realizujemy w obrębie naszych działań.

Co warto wiedzieć – niewpisanie się do rejestru BDO i tym samym nieumieszczanie numeru rejestracyjnego na wymaganych dokumentach wiąże się z karą administracyjną w wysokości od 5 tysięcy do 1 miliona złotych.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien zainteresować się Rejestrem BDO, gdyż od 2020 roku wszystkie firmy wytwarzające inne odpady niż komunalne, objęte są nakazem wpisania do Rejestru.

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy:

  • firm wytwarzających odpady i prowadzących ich ewidencję,
  • firm, które wprowadzają na rynekprodukty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory oraz sprzęt elektryczny czy elektroniczny,
  • firmy produkujące albo importujące opakowania.

Podmioty niepodlegające obowiązkowemu wpisowi do rejestru BDO to:

  • wytwórcy odpadów komunalnych,
  • wytwórcy pojazdów wycofanych z użytkowania, jeżeli zostały one przekazane firmie zajmującej się demontażem pojazdów lub prowadzącej punkt zbierania pojazdów,
  • rolnicy posiadający użytki ziemne o powierzchni poniżej 75 ha – wyjątkiem są rolnicy, posiadający już decyzję o zakresie wytwarzania odpadów.

Regulacje dotyczące rejestracji w BDO są wyjątkowo skomplikowane. Napisz do nas, a chętnie potwierdzimy, czy obszar prowadzonej działalności przez Twoją firmę podlega obowiązkowemu wpisowi do BDO. Wszelkie formalności związane ze złożeniem pełnego wniosku przejmujemy na siebie. Ty – jako nasz Klient będziesz na bieżąco informowany o postępach naszej pracy. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz swój czas, ale przede wszystkim masz pewność, że wniosek będzie w 100% prawidłowo wypełniony!

Jak się zarejestrować w BDO?

Od kilku lat obowiązuje w Polsce nakaz ewidencji odpadów. Jednak dopiero od 2020 roku powstał obowiązek prowadzenia ich ewidencji elektronicznie, wykorzystując w tym celu rejestr BDO. Wpis jest o tyle ważny, że wówczas przedsiębiorca uzyskuje indywidualny numer rejestrowy. Powinny go posiadać głównie zakłady produkcyjne, firmy odpadowe oraz wszystkie przedsiębiorstwa wytwarzające odpady inne niż komunalne. Bez numeru rejestrowego mogą pojawić się problemy, kiedy przedsiębiorca będzie chciał przekazać odpady do utylizacji. W związku z nowymi regulacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, przedsiębiorcy zyskali z tego tytułu nowe obowiązki.

Skontaktuj się z nami, a dowiesz się, czy Twoja działalność podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru oraz jeśli tak – jakie kroki należy podjąć w tym celu. Dodatkowo nie wszystkie firmy zobligowane są do prowadzenia ewidencji odpadów oraz umieszczania swojego numeru rejestrowego na fakturach. Nasi pracownicy rozwieją wszelkie wątpliwości na temat rejestru BDO.

Chcąc zarejestrować się w BDO, można zrobić to na trzy różne sposoby – osobiście w urzędzie marszałkowskim, listownie lub elektronicznie. Jeżeli przedsiębiorca wybiera się do urzędu albo zamierza wysłać wniosek pocztą, musi pobrać dokument ze strony biznes.gov.pl. Do tego należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestrowej oraz oświadczenie, że spełnia się wymagania niezbędne do wpisu do rejestru, a także potwierdzenie zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym. Firmy zajmujące się wprowadzaniem na rynek sprzętu, baterii, akumulatorów, pojazdów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą złożyć jeszcze dodatkowe dokumenty. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku marszałek województwa dokonuje wpisu oraz przekazuje przedsiębiorcy indywidualny numer rejestrowy, login i hasło do serwisu BDO.

Wypełnienie wniosku zależy od charakteru prowadzonej działalności. Uregulowania dotyczące wpisu do rejestru BDO są dość skomplikowane i przynoszą przedsiębiorcom spore wyzwania. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku urząd marszałkowski wzywa do uzupełnienia braków w dokumentacji, co dodatkowo wydłuża okres jego zatwierdzenia.

Przedsiębiorcy, którzy mimo takiego obowiązku nie wpisali się do rejestru BDO, zostaną ukarani mandatem, grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności. Kary mogą wynosić nawet do 1 miliona złotych. Dodatkowo – te firmy nie będą miały możliwości wywozu odpadów i tym samym wystawienia elektronicznej karty ich odbioru.

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.