!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --

Jak szybko i bez zbędnych formalności uzyskać pozwolenie na przewóz odpadów?

Każdy przedsiębiorca podejmujący się transportu odpadów musi legitymować się niezbędnymi do tego celu pozwoleniami. Zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym obowiązują pozwolenia na przewóz odpadów, a ich brak w razie kontroli skutkować może wysokimi karami, sięgającymi nawet kilkuset tysięcy euro.

Kwestia pozwoleń na transgraniczny transport odpadów, jak również sama jego organizacja są regulowane przez szereg dokumentów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym:

  • Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów,
  • Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

W przypadku tak poważnych restrykcji oraz zawiłości prawnych ważne jest, aby firma transportowa miała stuprocentową pewność, że działa na podstawie litery prawa i jej pozwolenie na dany kraj jest pełne i działające.

Gdzie załatwić zezwolenie na transport odpadów?

Po dokonanej w 2018 roku nowelizacji ustawy o odpadach zezwolenie na transport odpadów na terenie Polski uzyskuje się na podstawie wpisu do rejestru BDO (Bazy Danych Odpadowych). Rejestracja w wyżej wymienionym systemie jest aktualnie niezbędna do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów. Od 1 stycznia 2020 wnioski o wpis do bazy danych BDO składane są wyłącznie drogą elektroniczną. Decyzja o rejestracji danego podmiotu i nadaniu mu numeru rejestrowego leży w gestii marszałka odpowiedniego województwa, który ma na jej wydanie 30 dni. Instytucją kontrolującą transgraniczny transport odpadów jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Uzyskanie zezwoleń na transport odpadów poza granicami Polski wymaga także zapoznania się z jurysdykcją danego kraju docelowego. Niektóre z państw europejskich respektują pozwolenia udzielone w Polsce, inne zezwolenia wydają samodzielnie. Każdy z krajów posiada własne, rozbudowane procedury administracyjne oraz formalne, które zazwyczaj wymagają od przewoźnika przygotowania wniosku oraz dodatkowej dokumentacji.

W jaki sposób szybko i sprawnie wypełnić wymagane dokumenty?

Od dłuższego czasu w Polsce ekonomiści zauważają coraz większe tendencje do zlecania tego typu zadań firmom zewnętrznym (outsourcingu) - ze względu na dość niską opłatę za wykonanie danej usługi oraz profesjonalizm i doświadczenie we współpracy z urzędami. Oszczędność własnego czasu jest tu kolejną dość istotną składową. Jest ona zauważalna zwłaszcza w przypadku podmiotów, które działalność w zakresie przewozu odpadów prowadzą profesjonalnie i regularnie wnioskują o pozwolenia transportowe.

Często także firmy doradcze, działając na podstawie grupy transportowej, uzyskują szybszy czas realizacji a także wykonują usługi praktycznie niemożliwe do zrealizowania przez osobę prywatną lub pojedynczą firmę.

Grupa Open Transport, do której należy Ekologistyka24 zajmuje się już od 2012 roku uzyskiwaniem pozwoleń na transport odpadów na terenie kraju oraz całej Unii Europejskiej, uzyskując pozwolenia na transport odpadów dla większości polskich firm transportowych.

Grono zadowolonych klientów przekroczyło już liczbę tysiąca firm i stale rośnie.

 

SPECJALISTA DO SPRAW POZWOLEŃ

Justyna Błażewicz
+48 509 916 117
j.blazewicz@ekologistyka-24.pl

Więcej w tym dziale

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.