Podsumowanie roku 2016 w europejskim sektorze papierniczym

W porównaniu z niepewną sytuacją na światowych rynkach, według najnowszych raportów europejska produkcja papieru utrzymywała się w ubiegłym roku na stabilnym poziomie. Analitycy rynku nie tylko zauważają, iż trend ten utrzymuje się już od kilku lat, ale wskazują, iż region europejski wypada lepiej niż inne kluczowe pod względem produkcji papieru, jak Stany Zjednoczone czy Kanada.

Zużycie papieru i kartonu w Europie zanotowało wzrost już trzeci rok z rzędu. Liczby wskazują na zwiększenie konsumpcji na poziomie 0,3% w roku ubiegłym. Motywowane jest to wzrostem zapotrzebowania na specyficzne rodzaje produktów papierowych, zwłaszcza opakowań z twardego papieru, środków higienicznych i papieru specjalistycznego.

Wzrost zapotrzebowania na papier miał też swój „efekt uboczny” w postaci zwiększenia jego eksportu do krajów, będących członkami CEPI (ang. Confederation of European Paper Industries), stowarzyszenia zrzeszającego europejskie przedsiębiorstwa z branży papierniczej (Polskę w CEPI reprezentuje Stowarzyszenie Papierników Polskich z siedzibą w Łodzi – przyp. red.). Analizy wskazują na 4.5% więcej operacji transportu różnego rodzaju papieru w minionym roku.

Mimo tak utrzymującego się trendu i większej konkurencji na globalnych rynkach, europejski przemysł papierniczy pozostaje tzw. „net exporterem”, co oznacza, że więcej produktów wysyła za granicę niż ich sprowadza, eksportując blisko 21% wyprodukowanego papieru.

Jest i kolejna dobra wiadomość dla europejskiego sektora papierniczego. Badania wskazują, że miniony rok był przełomowy pod względem produkcji masy papierniczej, notując jej 2.7% wzrost i tym samym przełamując kilkuletnią stagnację. Osiągnięcie tak dobrego wyniku było możliwe dzięki zwiększeniu o prawie 18% eksportu masy papierniczej do krajów, nie należących do CEPI, zwłaszcza tych na kontynencie azjatyckim.

To jednak nie koniec dobrych wieści. Wykorzystanie papieru w recyklingu w minionych latach utrzymywało się mniej więcej na tym samym poziomie, ale rok temu wzrosło w niewielkim stopniu.

Zbieranie odpadów papierowych z przeznaczeniem na recykling również zmierza w dobrym kierunku, w roku 2016 odnotowując wzrost o 1%. Jednocześnie zwiększył się eksport makulatury o niemal 6%, z czego większość (91.7%) trafiła do Azji.

Oprac. na podstawie danych CEPI

Podobne wpisy

Dodaj komentarz