!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --

Ewidencja, transport i przekazywanie odpadów

Zapisy ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. nakładają na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Przepisy jasno precyzują, że powinna się ona odbywać z wykorzystaniem dokumentów takich jak karty ewidencji odpadów, odrębne dla każdego ich rodzaju i karta przekazania odpadu. Na co należy zwrócić uwagę, decydując się na powierzenie odpadów specjalistycznej firmie?

 

Każdy przedsiębiorca, przejmujący odpady od innej firmy, musi dopełnić wszelkich formalności z tym związanych. Oznacza to, że musi potwierdzić odebranie surowca na karcie przekazania odpadu (KPO). Dokument ten wypełnia ich posiadacz w dwóch egzemplarzach.

 

Jeśli w przekazanie odpadów zaangażowana jest firma transportowa, ich właściciel, zlecający usługę przewozu musi podać dane odbiorcy i poinformować o miejscu rozładunku towaru. Kiedy transport dobiegnie końca, cały proces dokumentuje się na karcie przekazania odpadu. O ile zwykle wystawia się ją w dwóch egzemplarzach, dla posiadacza i odbiorcy, w przypadku transportu oprócz wspomnianych kolejny trafia dodatkowo do przedsiębiorstwa, wykonującego usługę przewiezienia towaru.

 

Jeśli transport wykonywany jest przez więcej niż jednego przewoźnika, taką informację, zawierającą dane firm transportowych, należy umieścić na druku KPO. Następnie powinny zostać potwierdzone podpisami.

 

Przepisy dopuszczają możliwość odstąpienia od konieczności wypełniania karty przekazania odpadu w przypadku, gdy jedna ze stron zwolniona jest z prowadzenia obowiązkowej ewidencji odpadów.

 

W innym punkcie ustawa wskazuje, że w przypadku, gdy w ciągu miesiąca kilkakrotnie przekazywany jest określony odpad przy pomocy tego samego przewoźnika do tego samego odbiorcy, możliwe jest sporządzenie zbiorczego dokumentu KPO.

 

Karta ewidencji odpadu (KEO) poświadcza rejestrację tego samego odpadu, ale w różnych ilościach. Ważne, by dla każdego rodzaju surowca wypełnić osobny dokument.

 

KEO powinna zawierać informacje o ilości odpadów wytworzonych w przeciągu miesiąca oraz określać przyjęty sposób postępowania z nimi, np. jaka ich część została zutylizowana, oddana do recyklingu lub przekazana firmie zewnętrznej. Na odbiorcy surowca spoczywa obowiązek uzupełnienia w karcie informacji o jego odbiorze i sposobie dalszego zagospodarowania.

 

Artykuł 180. Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 roku określa, że za niewłaściwe, nieterminowe lub niezgodne ze stanem faktycznym wypełnienie powyższych dokumentów przedsiębiorcy grozi kara pieniężna. W osobnym artykule określono jej wysokość do 10 tys. złotych zależnie od rodzaju naruszenia. Kara nakładana jest na drodze decyzji administracyjnej przez właściwego inspektora ds. ochrony środowiska.


Poniżej do pobrania aktualnie obowiązujące druki dokumentów, dotyczących gospdarowania odpadami.

KEO_ekologistyka24_pl

Karta Ewidencji Odpadu - dla każdego rodzaju odpadu należy wypełnić osobny druk

KEO_NIEB_ekologistyka24_pl

Karta Ewidencji Odpadów Niebezpiecznych

KPO_ekologistyka24_pl

Karta Przekazania Odpadu

Więcej w tym dziale

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.