!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --

Jak powinny być oznakowane auta transportujące odpady?

Transport odpadów na terenie Polski:

Jedną z ważniejszych regulacji, jakie wprowadza rozporządzenie, jest opisanie zasad oznakowania pojazdów, które przewożą odpady. Zgodnie z rozporządzeniem takie pojazdy (lub zespoły pojazdów) oznacza się tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY”, naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o opisanych wymiarach, dopuszcza się zmniejszenie:

  • wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości;
  • wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm.

Transport międzynarodowy:

W przypadku pojazdów przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, zamiast tablicy z napisem „ODPADY” dopuszcza się oznakowanie tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

Oznakowanie pojazdów umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne.

Przepisów dotyczących oznakowania pojazdów nie stosuje się w przypadku, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz gdy pojazdem transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.


Wróć do FAQ
Wybierz kategorię
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.