!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --

Recykling odpadów przemysłowych się opłaca

Recykling odpadów przemysłowych to nie tylko wymóg prawny, wynikający z obowiązującej w Polsce ustawy o odpadach Jako odpowiednio zakomunikowane działanie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu może stanowić też czynnik przewagi rynkowej przedsiębiorstwa.

Coraz większa świadomość ekologiczna klientów sprawia że chętniej wybierają oni produkty firm stosujących się do zasady zrównoważonego rozwoju.

Jakie odpady przemysłowe podlegają recyklingowi?

Produktami ubocznymi wielu procesów oraz usług prowadzonych przed przedsiębiorstwa są odpady, które często nadają się do powtórnego wykorzystania. Należą do nich chociażby metale, szkło, drewno i papier. Ten ostatni wykorzystywany jest w niemal każdej firmie, chociażby do prowadzenia dokumentacji czy pakowania towarów. Po sprasowaniu za pomocą urządzeń, takich jak np. belownice, nawet duża ilość odpadów papierowych może być łatwo składowana i transportowana z przedsiębiorstwa do firmy recyklingowej. Papier przetwarza się nawet czterokrotnie.

Na papierze makulaturowym drukuje się gazety, wykorzystuje się go również w produkcji papierowych ręczników kuchennych oraz papieru toaletowego. Powtórne wykorzystywanie tego surowca pozwala zredukować zużycie nieodnawialnych surowców: węgla (ponieważ wymaga mniejszej ilości energii) i wody. Zmniejsza ilość substancji zanieczyszczających wodę i powietrze. Jest też jednym z najważniejszych sposobów walki z nadmierną wycinką drzew.

Ekologiczne gospodarowanie odpadami jest ponadto regulowane prawnie. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach należy zapobiegać powstawaniu odpadów, przygotowywać je do ponownego użycia, prowadzić recykling lub inne procesy odzysku, ostatecznie unieszkodliwiać.

Dlaczego recykling się opłaca

Efektywne gospodarowanie odpadami może stanowić jeden z aspektów prowadzonej przez firmę polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Dobre praktyki (np. stosowanie nowoczesnych maszyn ułatwiających zbiórkę i selekcję odpadów) oraz efekty działań prowadzących do redukcji powstających odpadów są czymś, czym firma może pochwalić się zarówno przed własnymi pracownikami, jak i przed partnerami biznesowymi i klientami.

W czasach, kiedy konsumenci mogą wybierać między usługami i produktami firm prowadzących działalność w zrównoważony sposób i tych, które ignorują ekologiczne aspekty produkcji i usług, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą oni skłonni wybrać raczej te pierwsze.

Rosnąca popularność slow life, czyli bardziej świadomego życia, które wiąże się też z bardziej świadomym dokonywaniem codziennych decyzji zakupowych, pokazuje, że klienci są gotowi zapłacić trochę więcej, jeśli mają gwarancję, że produkt, który kupują, został wyprodukowany przy jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne.

Źródło: www.ecoportal.com.pl

Więcej w tym dziale

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.