Czy Wyspy utoną w elektroodpadach?

Czy Wyspy utoną w elektroodpadach?

Wielka Brytania stoi u progu kryzysu. Z pewnością jako drugi kraj na świecie pod względem produkcji e-odpadów staje przed wieloma wyzwaniami. Tylko czy wysiłki rządu brytyjskiego i branży elektronicznej przyniosą efekty?

Wielka Brytania jest obecnie drugim producentem odpadów WEEE na świecie. Najnowsze statystyki mówią o 23.9 kg tych odpadów przypadających na jednego mieszkańca. Godne uwagi jest to, że wyprzedza ją Norwegia, w której każdy mieszkaniec generuje średnio 26 kg e-odpadów rocznie. Dziennikarze portalu resource.co, zauważyli, że od 2008 roku do chwili obecnej ilość odpadów elektronicznych generowanych na Wyspach podwoiła się. Na dodatek jeśli tendencja się utrzyma, do 2030 roku będzie jeszcze gorzej.

Liczby wymykają się spod kontroli

Norwegia aktywnie działa na rzecz zmniejszenia liczby elektroodpadów. Niewątpliwie znaczącą rolę odgrywa tu przyjęta tzw. zasada odbioru, która polega na tym, że każdy zużyty sprzęt musi być odebrany przez specjalną firmę i przekazany do recyklingu. Producenci powinni również umożliwić wymianę starego sprzętu na nowy, jednocześnie zabierając od użytkownika produkt zużyty. Wspomniana zasada skłania ona producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego do brania większej odpowiedzialności za generowane przez siebie odpady. Warto wspomnieć, że w kraju tym działa 5 firm, zajmujących się odbiorem odpadów elektrycznych i elektronicznych. Współpracuje z nimi ponad 5 tys. producentów i importerów odpadów.

Dla porównania w Wielkiej Brytanii działa 28 takich firm, które współpracują ze 120 firmami recyklingowymi. Z pewnością ma to ogromne znaczenie. Z drugiej strony raporty wskazują, że ok. 40% e-odpadów z tego kraju jest nielegalnie wywożonych za granicę, gdzie są utylizowane. Natomiast te, które zostają w kraju, bardzo często trafiają do przydomowych śmietników. Raport organizacji Material Focus wspomina w tym wypadku nawet o 155 tys. ton, podczas gdy prawie 200 tys. ton odpadów zalega w domach.

Co dalej z odpadami WEEE?

Warte uwagi jest to, iż wcześniej w tym roku rząd brytyjski przyjął Plan Poprawy Środowiska (Environment Improvement Plan). Zobowiązał się w nim do wprowadzenia zmian w systemie zarządzania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi. Z założenia ma to ułatwić obywatelom pozbycie się zalegających e-odpadów, a państwu – kontrolę nad ich transportem i recyklingiem. Dużą rolę ma tu odegrać rozbudowana kampania informacyjna. Ale czy wpłynie ona na świadomość ekologiczną mieszkańców Wysp?

Źródło: https://tinyurl.com/5dex3ms7

Podobne wpisy