Zezwolenie na transport odpadów

Zamów pozwolenie na transport

Skontaktuj się z nami:

Justyna Błażewicz-Seredyn - Pozwolenia UE
Tel. +48 500 867 153 (Kontakt w języku: PL)
 E-mail: j.blazewicz@ekologistyka-24.pl

Paweł Makowski - Pozwolenia UE
Tel. +48 517 862 602 (Kontakt w języku: PL, EN)
 E-mail: p.makowski@ekologistyka-24.pl

Paweł Koszyński - Chief Business Partner
Tel. +48 519 516 869 (Kontakt w języku PL, EN, IT)
 E-mail: p.koszynski@ekologistyka-24.pl

 

W dzisiejszych czasach ilość odpadów produkowanych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych z roku na rok rośnie. Niektóre z nich mogą powodować realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co więcej – odpady mają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Z tego względu warto zadbać o ich regularny wywóz, a następnie unieszkodliwienie. Jednak nie wolno robić tego samodzielnie – transportem zajmują się wyspecjalizowane firmy z odpowiednimi uprawnieniami.

Aktualnie każda firma trudniąca się przewozem odpadów, musi posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu. Tok postępowania z odpadami regulują:

  • fragmenty ustawy o odpadach (z późn.zm.) z 14 grudnia 2012 roku,
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 stycznia 2018 roku.

Zgoda wydawana jest przez Urząd Marszałkowski.Wykonywanie usług związanych z transportem odpadów bez uzyskania wymaganych pozwoleń wiąże się z karą mandatu zależną od przewożonych odpadów. W skrajnych przypadkach może sięgać nawet dziesiątek tysięcy złotych.

Działalność zajmującą się profesjonalnym przewozem odpadów może prowadzić zarówno prywatny przedsiębiorca, jak i każda gminna jednostka organizacyjna, wyznaczona przez władze. Usługodawca musi okazywać się dokumentem informującym o konkretnym rodzaju transportowanych odpadóworaz powinien posiadać dane zleceniodawcy. Należy zadbać o to, aby cała procedura gospodarowania odpadami była zgodna z uregulowaniami ochrony środowiska i nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Pobrane odpady trafiają do składowania, utylizacji lub recyklingu. Ich konkretnego odbiorcę wskazuje organ zlecający transport. Nie ma przeciwwskazań, aby działalność zajmująca się przewozem odpadówzostała rozszerzona o usługę przetwarzania materiałów – odzysku albo unieszkodliwiania.

Ustawodawca uregulował również wymogi dotyczące pojazdów wykorzystywanych do transportuo dpadów. Przede wszystkim samochód przewożący odpady musi być w odpowiedni sposób oznakowany, nie może przekraczać określonej pojemności. Ponadto przed przewozem powinny one zostać w odpowiedni sposób przygotowane i zabezpieczone. Należy je rzetelnie posegregować, a następnie umieścić w dedykowanych pojemnikach.

Procedura uzyskania wymaganego zezwolenia na transport odpadów jest skomplikowana. Pozwól, że my pomożemy Twojej firmie w przejściu całego procesu szybko i skutecznie! Zajmiemy się wszelkimi formalnościami, a Ty na bieżąco będziesz informowany o postępach w pracy. Zajmujemy się uzyskiwaniem zezwoleń nie tylko na terenie Polski, ale wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Transport odpadów niebezpiecznych

Władze Polski, tak jak w przypadku wielu innych państw muszą nieustannie mierzyć się z niebezpieczeństwami wywoływanymi przez gospodarkę odpadów niebezpiecznych. Sama nazwa wskazuje – są to materiały szkodliwe dlaśrodowiska naturalnego, a nawet dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego tak ważne jest ich odpowiednie składowanie oraz utylizowanie. Niestety ze względu na swoją charakterystykę przynoszą wiele trudności zarówno w magazynowaniu, jak i późniejszym transporcie. Przepisy dotyczące przewozu odpadów niebezpiecznych są więc bardzo rygorystyczne i trudne do spełnienia. Firmy zajmujące się działalnością tego typu muszą pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności i maksymalnej dbałości o bezpieczeństwo. Każde – choćby niewielkie uchybienie w tym zakresie wiąże się z dużymi sankcjami. Już samo przygotowanie pojazdów do prawidłowego przewozu odpadów wiąże się z poniesieniem niemałych kosztów. Samochody należy odpowiednio przystosować – tak, aby przewożone materiały nie okazały się jakimkolwiek zagrożeniem podczas transportu. Odpady absolutnie nie mogą mieć kontaktu z ludźmi, zwierzętami oraz:

  • ziemią,
  • glebą,
  • wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

Za odpady niebezpieczne uznaje się wszelkie bezużyteczne materiały mogące choćby w najmniejszym stopniu zagrozić bezpieczeństwu środowiska naturalnego. Dotyczy to nie tylko substancji, ale i towarów transportowanych luzem czy w sztukach. Za przykład można podać: farby, kleje, rozpuszczalniki, nawozy, substancje zawierające kwas.

Dokumentem regulującym proces transport materiałów niebezpiecznych na terenie całej Europy jest ADR, czyli europejska umowa obejmująca przewóz towarów użytkowych oraz niebezpiecznych. Polska już od wielu lat stosuje się do uregulowań ADR – przystąpiła do porozumienia już w 1975 roku. Chcąc dostosować się do aktualnych realiów, ustawodawca regularnie aktualizuje treść dokumentu (co dwa lata). W związku z tym każda firma działająca na terenie naszego kraju i zajmująca się transportem materiałów niebezpiecznych jest zobligowana do przestrzegania przepisów zawartych w ADR.

W związku z tym, że wytyczne ulegają nieustannym zmianom i wiele z nich jest nie w pełni zrozumiałych – poleca się skorzystanie z usług profesjonalnej firmy zajmującej się pozyskiwaniem zezwoleń na przewóz materiałów niebezpiecznych. My pomagamy z powodzeniem usługodawcom chcącym prowadzić tego typu działalność nie tylko w Polsce, ale i w różnych krajach Europy. Od wielu lat pomagamy nie tylko w uzyskiwaniu zezwoleń dotyczących przewozu odpadów niebezpiecznych, ale także prowadzimy usługi konsultacyjne, zapewniające całoroczną opiekę merytoryczną.

Gdzie zdobyć pozwolenie na transport odpadów?

Świadczenie usług związanych z przewozem odpadów bez posiadania wymaganego pozwolenia jest nielegalne. Przede wszystkim przewidziane sankcje są bardzo wysokie, a tym bardziej niewiedzą można spowodować ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego – czasem nawet dla zdrowia i życia ludzi. Prawidłowo wypełniony wniosek o zezwolenie na transport zawiera informacje, m.in. o charakterystyce posiadanych pojazdów. Muszą być one dostosowane nie tylko do przepisów dotyczących transportu odpadów, ale także prawa o ruchu drogowym.

Jeżeli firma zajmuje się transportem wewnętrznym – na terenie konkretnego przedsiębiorstwa nie wymaga się od niej posiadania zezwolenia. Tak samo jest w przypadku osób fizycznych i jednostek organizacyjnych bez statusu przedsiębiorcy, a dokonujące przewozu odpadów na własny użytek.

Chcąc uniknąć wielu poważnych restrykcji w związku z prowadzeniem działalności wbrew przepisom prawa – warto udać się do profesjonalnej firmy. Gwarantujemy, że uzyskane dzięki naszej pomocy zezwolenia są pełne i działające. Doskonale znamy uwarunkowania obowiązujące w każdym europejskim kraju!

Zezwolenie na transport odpadów w ciągu 1 dnia roboczego? To jest możliwe! Zleć nam ekspresowe załatwienie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na transport odpadów. Sprawdź, jakie to proste!

Zezwolenie na transport odpadów

Dopuszczalne formaty plików:
jpg, jepg, gif, png. pdf, doc, txt, docx, odt, xls, xlsx (max. 3MB)

Dodane pliki

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.