Przewóz odpadów na terytorium Polski. Jak zdobyć pozwolenie na odpady?

Gospodarowanie odpadami to bardzo trudne zagadnienie. Nie wszystkie kraje Europy radzą sobie z nim w odpowiedni sposób. Polska nie jest tutaj niestety wyjątkiem. Musi zmierzyć się z wieloma problemami, jak np. dzikie wysypiska czy zbyt duża ilość odpadów do przetworzenia. Powstał więc duży potencjał biznesowy dla firm, które chciałyby świadczyć usługę przewozu odpadów w Polsce i za granicą. Warto przy tym pamiętać, że taka działalność jest silnie obwarowana przepisami. Od czego zatem trzeba zacząć?

Kontakt w sprawie pozwolenia na transport odpadów w Polsce

e.nadolna@ekologistyka24.pl +48 881 045 376

j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153


Zamów pozwolenie na transport z naszą firmą!

Czy na transport odpadów potrzebne jest zezwolenie?

Papierowe zezwolenia na transport odpadów zniesiono po 24 stycznia 2018 roku. Zastąpiono je rejestracją w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Powołanie rejestru BDO miało maksymalnie uprościć proces pozyskiwania odpowiednich uprawnień. Wpis uzyskuje się poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej. Niekiedy trzeba będzie również wnieść opłatę rejestrową. Dotyczy to m.in. firm wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory (lub baterie), pojazdy, opony, oleje oraz produkty w opakowaniach. Obowiązek obejmuje także producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań.

Uzyskanie pozwolenia na przewóz odpadów

W Polsce o takim pozwoleniu traktuje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Dotyczy to nie tylko przewozu odpadów neutralnych, ale również niebezpiecznych.

Wpis do bazy BDO zatwierdza Marszałek Województwa właściwego dla miejsca zarejestrowania firmy. Dla podmiotów zagranicznych urzędem tym jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Wydawane decyzje obowiązują bezterminowo, co oznacza, że nie trzeba ich odnawiać.

Ważne!

Świadczenie usługi przewozu na terytorium Polski bez posiadania zezwolenia na odpady jest zagrożone karą finansową w wysokości od 5 do 10 tysięcy złotych.

Po uzyskaniu wpisu do rejestru BDO przedsiębiorca może już legalnie świadczyć taką usługę. Musi oczywiście stosować się do określonych przepisów. Choćby w zakresie prawidłowego oznakowania samochodów. Zasady prawidłowego przewozu materiałów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Rada

Warto podkreślić, że w Polsce kierowcy, przewożący różne ładunki mają obowiązek posiadania przy sobie związanych z nimi dokumentów. W tym pozwolenia na odpady i potwierdzenia posiadania numeru rejestrowego, jeśli jest wymagany zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.

Jak powinny być oznakowane auta do przewozu odpadów?

To zależy od tego, czy przedsiębiorca świadczy usługę transgranicznego transportu odpadów, czy ograniczy się do ich przewożenia na terytorium Polski. W pierwszym przypadku samochód musi być oznakowany białą tablicą o wymiarach 400 mm x 300 mm z literą „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm oraz grubości minimum 20 mm.

Jeśli zaś transport odpadów odbywać się ma w granicach naszego kraju, wymagana jest biała tablica o wymiarach 400 mm x 300 mm z napisem „ODPADY” koloru czarnego, gdzie każda litera ma wysokość minimum 100 mm, a szerokość jej linii wynosi minimum 15 mm.

Czy uzyskanie wpisu  jest trudne?

Z pewnością tak, dla firmy która nigdy wcześniej nie miała z tym do czynienia. W tej sytuacji zawsze zalecamy skorzystanie z pomocy zespołu Ekologistyka24. Specjalizujemy się w uzyskiwaniu stosownych zezwoleń zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym.

Outsourcing w uzyskiwaniu zezwoleń na transport odpadów to gwarancja bezbłędnie złożonego wniosku. To także znaczne skrócenie procedury rejestracyjnej i brak ryzyka odmowy decyzji. Wpis do rejestru BDO i przyznanie numeru rejestrowego zajmują zwykle około miesiąca od złożenia wniosku. Dlatego warto się tym zająć jeszcze zanim rozpocznie się działalność transportową.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz