Rejestr BDO
|||

Najczęstsze błędy przy rejestracji w systemie BDO i jak ich unikać

Rejestracja w systemie BDO to kluczowy element niemal każdej działalności, związanej z odpadami w Polsce. Jeśli więc wytwarzasz odpady, poddajesz je recyklingowi albo je przewozisz – twoja firma musi być wpisana do BDO. Jednak co w sytuacji, gdy rejestracja nie mogła dojść do skutku albo podałeś niewłaściwe dane? Poznaj najczęściej popełniane błędy podczas rejestracji w BDO oraz co zrobić, by ich unikać lub je naprawić.

Potrzebujesz pomocy w rejestracji w systemie BDO? Porozmawiajmy:

e.nadolna@ekologistyka24.pl +48 881 045 376

j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153

Kogo dotyczy obowiązkowa rejestracja w BDO?

Zanim przejdziemy do najczęściej popełnianych błędów przy rejestracji do BDO należy zwrócić uwagę na to kto w ogóle podlega obowiązkowemu wpisowi do tego Rejestru. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 50 ustawy o odpadach. Możemy tam przeczytać, że obowiązek ten dotyczy:

 1. przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty lub autoryzowanych przedstawicieli
 2. podmiotów prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów organizacji odzysku
 3. podmiotów dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów
 4. powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi
 5. przedsiębiorców, którzy oferują klientom produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami
 6. przedsiębiorców prowadzących portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz przedsiębiorców prowadzących inne równoważne systemy zbierania
 7. podmiotów wprowadzających pojazdy
 8. prowadzących punkty zbierania pojazdów
 9. prowadzących stacje demontażu pojazdów
 10. wprowadzających sprzęt elektryczny lub elektroniczny lub autoryzowanych przedstawicieli
 11. zbierających zużyty sprzęt
 12. prowadzących zakład przetwarzania odpadóe elektrycznych lub elektronicznych (WEEE)
 13. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 14. prowadzących działalność w zakresie recyklinguodpadów WEEE
 15. prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
 16. podmiotów wprowadzających na polski rynek baterie lub akumulatory
 17. przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów
 18. podmiotów pośredniczących
 19. posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów (z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o odpadach)
 20. firm transportujących odpady
 21. sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami
 22. prowadzących zakłady recyklingu statków
 23. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o odpadach)
 24. podmiotów będących organizacjami odzysku opakowań,
 25. dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, produktów w opakowaniach
 26. przedsiębiorstw eksportujących odpady opakowaniowe, opakowania, produkty w opakowaniach
 27. podmiotów prowadzących recykling odpadów opakowaniowych
 28. wprowadzających opakowania
 29. wprowadzających produkty w opakowaniach
 30. przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową
 31. podmiotów reprezentujących inne podmioty w celu realizacji obowiązków wynikających z prowadzoną działalnością
 32. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami
 33. podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Najczęstsze błędy przy rejestracji w systemie BDO

Dowiedziałeś się, że twoja firma powinna być wpisana do BDO. Przeczytałeś również, że wpisu powinieneś dokonać jak najszybciej. Na własnej skórze przekonujesz się, że zgodnie ze starym przysłowiem, pośpiech jest najgorszym doradcą. Bo choć terminy „gonią” i może akurat zbliża się okres sprawozdawczy, do kwestii rejestracji w BDO powinieneś podejść ze spokojem i rozwagą. Jednak bywa, że o pomyłce dowiadujemy się, gdy jest już za późno i wniosek trafił do urzędu. Do jakich błędów dochodzi najczęściej?

Niepełne dane – brak rejestracji

Jednym z najczęstszych błędów jest podawanie niepełnych danych podczas rejestracji. Przedsiębiorcy często zapominają o uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól, co może prowadzić do odrzucenia wniosku przez system BDO. Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić wszystkie informacje przed ich zatwierdzeniem. Wyobraź sobie, że czekasz na zakończenie rejestracji, mija prawie miesiąc i dostajesz wiadomość z urzędu. Myślisz, że to informacja o tym, że firma została wpisana do Rejestru, a tymczasem okazuje się, że zostałeś wezwany do skorygowania wniosku. A czas leci…

Błędne informacje

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej – rejestracja w BDO nie powinna być robiona w pośpiechu. Musisz zwrócić uwagę na wszystkie sekcje, które dotyczą twojej działalności i uważnie czytać podpowiedzi w formularzu. Tzw. literówki czy błędy w nazwach lub liczbach, wynikające z rozkojarzenia nie powinny się zdarzyć. Choć nie są trudne do usunięcia (zakładając, że wiesz co robić) to zajmują cenny czas i pozbawiają cię możliwości kontynuowania działalności bez ważnego wpisu w BDO z właściwymi danymi.

Brak aktualizacji danych

Nieaktualizowanie danych w systemie BDO jest kolejnym powszechnym błędem. Rozumiemy, że możesz mieć burzliwy okres w pracy – dużo zleceń, dużo dokumentów ale mało czasu. Ale urzędnicy już nie będą tak wyrozumiali. Przepisy wskazują, że każda zmiana, jaka zajdzie w firmie (np. nowy adres, nowy obszar działalności, nowe produkty) powinna być jak najszybciej zgłoszona do BDO. Pozwoli ci to uniknąć problemów w przyszłości. Jeśli cię to nie przekonuje, może przekona cię fakt, że za złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi ci kara aresztu albo grzywny.

Problemy techniczne z systemem BDO

Awaria systemu

Bywa również, że wszystko zrobisz dobrze, ale system BDO spłata ci figla i postanowi utrudnić rejestrację. Na szczęście nie zdarza się to często i nierzadko wynika ze zmian, jakie administratorzy BDO wprowadzają, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z Rejestru. Choć nie jest to regułą.

Problemy z logowaniem

Ten podpunkt można powiązać z powyższym, choć często się również zdarza, że w grę wchodzi inny czynnik – pamięć. I choć jesteś przekonany, że już setki razy wpisywałeś to samo hasło, ale system nadal nie przepuszcza cię dalej, to może warto na spokojnie przejrzeć dane, których używasz do logowania. Jeśli to nie twoja pamięć jest problemem, winę ponosi system. W takiej sytuacji skontaktuj się z nami, a my porozumiemy się z urzędem jak najlepiej rozwiązać Twój problem.

Inne błędy

Niewłaściwa klasyfikacja odpadów

Do tego błędu może dojść jeśli wybierzemy w systemie BDO kody odpadów, sugerując się niesprawdzonymi informacjami albo – co gorsza – przeczuciem. Nigdy nie powinniśmy się sugerować tym, co sprawdziło się u znajomego, który prowadzi podobną działalność. W przypadku wątpliwości co do klasyfikacji odpadów najlepiej skonsultować się ze specjalistą, który dokładnie doradzi jakie odpady wybrać. Ma to zwłaszcza znaczenie w przypadku ewidencji odpadów.

Dokumentacja

Niezależnie od tego, czy wynika to z braku wiedzy jak przygotować dokumentację, z braku czasu czy jest to celowe działanie w myśl, że „jakoś to będzie”, brak dokumentacji, opisującej prowadzoną działalność odpadową to poważny błąd, który może drogo kosztować. Dla przykładu brak sprawozdania rocznego może uszczuplić twoją kieszeń nawet o 5 tys. zł, a nieewidencjonowanie (czyli brak karty ewidencji) odpadów skutkowało będzie karą nawet 1 mln złotych.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli napotkałeś którykolwiek z wymienionych wyżej problemów albo znasz kogoś, kto rozpoczął działalność, wymagającą wpisu do Rejestru BDO, skontaktuj się z nami. Ekologistyka24 powstała po to, by pomagać polskim przedsiębiorcom we wszystkim, co jest związane z gospodarowaniem odpadami.

Podobne wpisy