transport odpadów

Transport odpadów bez problemu? To możliwe

Transport odpadów ściśle reguluje szereg przepisów europejskich. Te przepisy mają zapewnić, że odpady są przewożone profesjonalnie i bez szkody dla środowiska. Jakie jednak konsekwencje mogą wyniknąć z ich lekceważenia i braku odpowiednich pozwoleń?

Dlaczego pozwolenia na transport odpadów są tak ważne?

Przepisy dotyczące transportu odpadów w Unii Europejskiej opracowano tak, aby minimalizować ryzyko związane z nieodpowiednim zarządzaniem odpadami. Kluczowymi aktami prawnymi w tym zakresie są m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przewozów odpadów. Wprowadzono je w celu kontrolowania transportu odpadów w obrębie, jak i poza granicami UE. Regulacje te wymagają, aby każda firma zajmująca się transportem odpadów posiadała odpowiednie pozwolenia. To zapewni, że odpady są transportowane, przetwarzane i unieszkodliwiane w sposób bezpieczny dla środowiska.

Kontakt w sprawie pozwoleń na transport odpadów

e.nadolna@ekologistyka24.pl +48 881 045 376

j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153

Nielegalny transport odpadów

Niemiecki nieporządek

Od kilku lat między Polską a Niemcami toczy się spór, dotyczący nielegalnego transportu odpadów. O sprawie zrobiło się głośno, gdy śledztwo resortu środowiska wykazało ponad 35 tys. ton odpadów zalegających w kilku miejscowościach. Chodziło m. in. o: Tuplice, Stary Jawor, Sobolew, Gliwice, Sarbia, Bzowo i Babin. Odpady znalazły się tam w wyniku nielegalnego przewozu. Władze obu krajów podjęły współpracę, aby rozwiązać ten problem. Ostatecznie doprowadziło to do zaostrzenia kontroli i sankcji wobec firm naruszających przepisy. Wiele wskazuje na to, że problem – przynajmniej częściowo – zostanie rozwiązany. Według ostatnich doniesień medialnych, władze Saksonii zobowiązały się do wywiezienia blisko 20 tys. ton odpadów, zalegających w miejscowości Tuplice.

Ponad milion euro za nielegalny eksport z Anglii

Niedawna historia z Wysp pokazuje, że niezależnie od ilości odpadów, ich nielegalny transport będzie karany z najwyższą surowością. Przekonała się o tym firma z Manchesteru, która w sposób nielegalny wyeksportowała prawie 250 ton odpadów do Polski. Nie było to jednak efektem niedopatrzenia (np. ktoś zapomniał o pozwoleniu). Było to działanie celowe, bo odpady, które powinny być wywiezione na podstawie procedury notyfikacji, dotarły do Polski z dokumentami, sugerującymi że odpady należały do Zielonej Listy. Firma ukarana została grzywną 870 tys. funtów, co w przeliczeniu daje ponad 1 mln euro.

Jak uniknąć problemów w transporcie odpadów?

Aby uniknąć problemów związanych z transportem odpadów, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie i zapoznanie się z obowiązującymi przepisami. Każda firma powinna dokładnie zbadać wymogi prawne dotyczące przewozu odpadów w danym kraju oraz upewnić się, że posiada wszystkie niezbędne pozwolenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby wsparcia warto zwrócić się do nas. Jako doświadczony partner w dziedzinie zarządzania odpadami, Ekologistyka24 oferuje pomoc w uzyskaniu stosownych pozwoleń na transport odpadów lub weryfikacji już posiadanych dokumentów. Zapewniamy zgodność z przepisami i uniknięcie potencjalnych sankcji.

Podobne wpisy