transport odpadów zezwolenie BDO
|

Zezwolenie BDO na transport odpadów

Transport odpadów w Polsce podlega obowiązkowi uzyskania stosownych uprawnień. Przewoźnicy muszą być wpisani do rejestru BDO, który powołano by ułatwić monitorowanie przepływu odpadów przez terytorium kraju. Dowiedz się jak uzyskać zezwolenie BDO by móc legalnie realizować przewóz odpadów.

BDO – historia

Początki rejestru BDO

Baza Danych Odpadowych (BDO) została stworzona na mocy Ustawy o odpadach, przyjętej przez polski parlament 14 grudnia 2012 roku. System ten wprowadzono, aby usprawnić monitorowanie przepływu odpadów w Polsce i zwiększyć przejrzystość działań związanych z ich gospodarowaniem. Każda firma, która zajmuje się generowaniem, przetwarzaniem, odzyskiem, unieszkodliwianiem lub transportem odpadów, musi się zarejestrować w BDO i na bieżąco raportować swoje działania. Dzięki temu państwo może skuteczniej kontrolować branżę odpadową, zapobiegając nielegalnym praktykom i zabezpieczając środowisko.

Kontakt w sprawie zezwolenia BDO:

e.nadolna@ekologistyka24.pl +48 881 045 376

j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153

(R)ewolucja BDO

Branża odpadowa zmieniała się na przestrzeni lat. W odpowiedzi na te zmiany również system BDO ulegał przeobrażeniom. Po to, by jak najlepiej odpowiadał potrzebom użytkowników i by mogli oni bez przeszkód wypełniać swoje obowiązki. Wszystko zaczęło się już w 2018 roku z chwilą jego uruchomienia. To wtedy właśnie pozwolenia na transport odpadów, wydawane przez starostów, straciły ważność. Po 24 stycznia 2018 obowiązywało już tylko zezwolenie BDO na przewóz odpadów. Kolejna ważna zmiana nastąpiła w 2020 roku. Wówczas zdecydowano, by ewidencja odpadów, prowadzona dotychczas w systemie hybrydowym przebiegała już wyłącznie w trybie elektronicznym.

BDO a transport odpadów

Kto musi się zarejestrować?

Rejestracji w BDO podlegają przedsiębiorcy, zajmujący się następującymi rodzajami działalności.

 1. Produkcja odpadów – każda działalność, która generuje odpady, niezależnie od branży, w tym produkcja przemysłowa, usługi itd.
 2. Przetwarzanie odpadów – działalności polegające na mechanicznym, termicznym, chemicznym lub biologicznym przekształcaniu odpadów.
 3. Odzysk odpadów – procesy mające na celu odzyskanie surowców lub energii z odpadów, w tym recykling, kompostowanie, biodegradacja, palenie z odzyskiem energii.
 4. Unieszkodliwianie odpadów – działalności polegające na trwałym pozbyciu się odpadów, takie jak składowanie, spalanie bez odzysku energii, chemiczne neutralizowanie.
 5. Zbieranie odpadów – działalności związane z odbiorem odpadów od wytwórcy, ich segregowaniem i przygotowywaniem do dalszego przetwarzania lub unieszkodliwiania.
 6. Transport odpadów – przewożenie odpadów z miejsca ich wytworzenia do miejsc ich przetwarzania, odzysku lub unieszkodliwiania.
 7. Handel odpadami – działalność polegająca na kupnie i sprzedaży odpadów, często związana z pośrednictwem w ich przekazywaniu między różnymi podmiotami.
 8. Pośrednictwo w gospodarowaniu odpadami – działalności polegające na organizowaniu procesów gospodarowania odpadami bez fizycznego posiadania odpadów.
 9. Prowadzenie punktów zbierania odpadów – działalności związane z prowadzeniem miejsc, gdzie konsumenci mogą oddać konkretne typy odpadów, np. elektronikę, chemikalia.
 10. Wprowadzanie na polski rynek produktów w opakowaniach – producenci lub autoryzowani przedstawiciele, które sprzedają w Polsce produkty w opakowaniach
 11. Sprowadzanie aut z zagranicy – handel pojazdami z zagranicy, przywożenie ich do Polski w celu odsprzedaży lub – jeśli ich stan na to nie pozwala – do utylizacji

Zezwolenie BDO na transport odpadów – obowiązki przewoźnika

Po zarejestrowaniu w Bazie Danych Odpadowych, firmy przewozowe są zobowiązane do dokładnego i regularnego raportowania każdego transportu odpadów. Muszą sporządzać i aktualizować dokumenty takie jak karty przekazania odpadów. Zawierają one informacje o rodzaju, ilości i pochodzeniu przewożonych odpadów, a także o miejscu ich dostarczenia. Są one również kluczowe dla śledzenia przepływu odpadów i muszą być dostępne do wglądu przez odpowiednie organy kontrolne na żądanie.

Dodatkowo, przewoźnicy muszą zapewnić, że wszystkie pojazdy używane do transportu odpadów są odpowiednio oznakowane i spełniają wymogi techniczne. Oznaczenia te powinny zawierać informacje umożliwiające szybką identyfikację pojazdu jako transportującego odpady, co jest ważne w przypadku kontroli drogowych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

Każdy przewoźnik odpadów musi również zadbać o przeszkolenie swoich pracowników w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących transportu odpadów. Pracownicy powinni wiedzieć, jak prawidłowo obsługiwać odpady, jak zabezpieczyć je podczas transportu i co robić w przypadku wypadku lub innego zdarzenia drogowego.

Przestrzeganie tych zasad nie tylko zapewnia zgodność z prawem i unikanie kar, ale także przyczynia się do ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Zezwolenia na transport odpadów w Europie

O ile sprawa zezwolenia BDO w Polsce jest jasna, to tego samego nie można powiedzieć w przypadku innych krajów UE. Co prawda Francja, Hiszpania czy Litwa uznają uprawnienia, wydane w innym kraju europejskim jeśli kierowca okaże dodatkowo aneks w formie specjalnego certyfikatu. Są jednak kraje, w których proces uzyskania stosownego pozwolenia na przewóz odpadów wiąże się z przygotowaniem szeregu dokumentów (tak jest przede wszystkim we Włoszech czy w Rumunii). Nierzadko warunkiem uzyskania uprawnień do transportu odpadów jest również wniesienie opłaty rejestrowej, której wysokość może się wahać od kilkunastu do kilkuset euro.

Nie ma niestety jednego pozwolenia, które obowiązywałoby w każdym kraju UE.

Ekologistyka24 – pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń

Decyzja o tym, czy rozpocząć działalność z zakresu transportu odpadów nie należy do najłatwiejszych. Trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników i przygotować się na różne sytuacje, które mogą wystąpić. Bez odpowiedniego zaplecza starania firmy mogą zakończyć się niepowodzeniem. W takiej sytuacji nieoceniona może się okazać pomoc doświadczonych doradców, takich jak specjaliści z Ekologistyka24, którzy już od niespełna dekady pomagają w kompleksowym załatwieniu formalności, związanych z uzyskaniem uprawnień do przewozu odpadów w Europie, w tym również zezwolenia BDO.

Podobne wpisy