transport odpadów Wielka Brytania
|

Wielka Brytania po Brexicie: Jak zmienił się przewóz odpadów?

Brexit stał się faktem na początku 2020 roku. Przyniósł znaczące zmiany dla wielu branż w Wielkiej Brytanii, a jedną z nich jest branża transportu odpadów. W tym artykule zgłębimy, jak zmiany regulacyjne i nowe wyzwania wpłynęły na sposób, w jaki Wielka Brytania radzi sobie z odpadami – od zezwoleń po procedury graniczne.

Kontakt w sprawie zezwolenia na przewóz odpadów w Anglii:

e.nadolna@ekologistyka24.pl +48 881 045 376

j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153

Kontekst historyczny i regulacyjny

Przed Brexitem, regulacje Unii Europejskiej miały decydujący wpływ na zarządzanie odpadami w Wielkiej Brytanii. Kluczowym elementem była Dyrektywa w sprawie odpadów (2008/98/WE). Promowała ona hierarchię odpadów preferującą zapobieganie odpadom, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, a w ostatniej kolejności unieszkodliwianie.

Po Brexicie, Wielka Brytania musiała przedefiniować swoje podejście do przepisów dotyczących przewozu odpadów. Nowe ustawodawstwo, wprowadzające takie zasady jak zakaz wysyłki odpadów plastikowych do krajów niebędących członkami OECD, które weszło w życie w 2021 roku, wymaga od firm uzyskania specjalnych zezwoleń na eksport odpadów, co zwiększa biurokrację i koszty. Jednak takie pozwolenie to dopiero połowa sukcesu. Trzeba jeszcze znaleźć firmę, która dokona przewozu odpadów do wskazanego kraju w Europie lub poza nią. A tylko przewoźnik, dysponujący pozwoleniem na przewóz odpadów może się podjąć takiego zadania.

Nowe wyzwania dla przewozu odpadów

Cła i taryfy na przewóz odpadów stały się jednym z największych wyzwań. Na przykład, taryfy celne na eksport odpadów metalowych mogą sięgać do 10% wartości eksportu. To niestety znacznie zwiększa koszty operacyjne dla brytyjskich firm.

Zmiany w procedurach granicznych również znacząco wpłynęły na efektywność przewozu odpadów. Wprowadzenie dodatkowych kontroli i dokumentacji dla ciężarówek przekraczających granicę z UE spowodowało opóźnienia i dalsze zwiększenie kosztów.

Odpowiedź branży odpadowej na Brexit

Niewątpliwie firmy w branży odpadów szybko zaczęły adaptować się do nowej rzeczywistości. Niektóre z nich zainwestowały nawet w innowacje technologiczne, takie jak zaawansowane systemy sortowania odpadów, które minimalizują ilość odpadów wymagających eksportu. Inne firmy skoncentrowały się na rozwoju lokalnych rynków recyklingu, aby zminimalizować zależność od eksportu.

Wpływ na zrównoważony rozwój i ekologię

Brexit mógł wpłynąć na zobowiązania Wielkiej Brytanii dotyczące zrównoważonego rozwoju. Wyjście z UE oznaczało większą swobodę w kształtowaniu własnych przepisów. Pojawiły się jednak obawy, że może to prowadzić do obniżenia standardów ekologicznych. Mimo to, intensyfikacja lokalnych działań recyklingowych może pomóc Wielkiej Brytanii utrzymać, a nawet poprawić jej ekologiczne wskaźniki. Na efekty tych działań musimy jednak jeszcze poczekać.

Transport odpadów w Wielkiej Brytanii po Brexicie również stoi przed nowymi wyzwaniami, ale także przed szansami na innowacje i rozwój wewnętrznych rynków. Adaptacja do nowych regulacji i zwiększenie efektywności lokalnych działań recyklingowych będą kluczowe dla przyszłego rozwoju tej branży.

Podobne wpisy