Świadczenie usługi transportu odpadów, zarówno neutralnych, jak i niebezpiecznych, to wyjątkowo dochodowy biznes. Zwłaszcza jeśli przedsiębiorcy uda się uzyskać decyzję na przewóz odpadów w zamożnych krajach europejskich. Do takich należą choćby Niemcy, Szwecja czy Holandia. Droga ku temu bywa jednak dość długa i kręta. Najpierw konieczne bowiem jest zdobycie stosownego zezwolenia. O czym trzeba pamiętać przed rozpoczęciem całej procedury? Najważniejsze kwestie omawiamy w naszym poradniku.

Kontakt w sprawie pozwolenia na transport odpadów

e.nadolna@ekologistyka24.pl +48 881 045 376

j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153

Jedno zezwolenie na transport odpadów zwykle nie wystarczy

Niestety tak jest – większość krajów europejskich – w tym Polska – bazuje na własnych przepisach dotyczących przewozu odpadów. Przez to przewoźnicy, którzy chcą świadczyć taką usługę w różnych państwach UE, z reguły muszą występować o osobne decyzje na transport odpadów do właściwych urzędów. Są jednak wyjątki od tej reguły.

Szwajcaria, Francja, Węgry, Słowenia, Chorwacja i Norwegia  honorują zezwolenia na transport odpadów wydane w innym kraju członkowskim. Podobnie Słowacja, Hiszpania, Litwa, Łotwa czy Estonia. Odbywa się to na mocy regulacji WE N 1013/2006 oraz WE N 1379/2007. W zasadzie akceptowane będzie każde takie pozwolenie. Najlepiej jednak, gdyby firma uzyskała takie pozwolenie w kraju, w którym jest zarejestrowana.

Przykład: firma przewozowa uzyskała wpis do bazy BDO w Polsce. Na podstawie tego dokumentu może legalnie świadczyć tę usługę w Norwegii, bez konieczności występowania o osobne pozwolenie.

Rada

Ekologistyka24 zaleca, aby przewoźnicy zawsze posiadali certyfikat poświadczający rejestrację firmy jako przewoźnika odpadów neutralnych przetłumaczony na język kraju, w którym ma być świadczona usługa.

Nie ma uniwersalnych zasad wydawania decyzji na transport odpadów

To oznacza, że procedura ubiegania się o zezwolenie może się znacząco różnić w zależności od kraju. Z tego powodu samo skompletowanie wymaganych dokumentów może być żmudne i czasochłonne, a do tego obarczone dużym ryzykiem popełnienia błędów.

Jest to jeden z kluczowych powodów, dla których rozsądnie jest skorzystać z usługi pośrednictwa doświadczonej firmy, która specjalizuje się w uzyskiwaniu zezwoleń na transport odpadów w poszczególnych krajach europejskich. W te sposób przedsiębiorca oszczędza mnóstwo czasu i ma pewność, że działa w oparciu o kompletne zezwolenie. Wówczas będzie mógł bez obaw skupić się na prowadzeniu firmy.

Różne okresy obowiązywania zezwolenia w poszczególnych krajach

Niestety, z uwagi na różnice w prawodawstwie poszczególnych krajów, nie można liczyć na to, że jedno pozwolenie na transport odpadów będzie ważne przez cały okres działalności firmy. Przykładowo: w Polsce rejestracja jest bezterminowa. We Włoszech czy Rumunii ważna jest na 5 lat. Natomiast w Danii, choć tak jak w przypadku Polski – jest bezterminowa, to co roku należy pamiętać o uiszczaniu tzw. opłaty rocznej.

Nasza firma oferuje pomoc w uzyskaniu niezbędnego pozwolenia. Doskonale znamy się na europejskich przepisach środowiskowych. Z odpowiednim wyprzedzeniem przypomnimy ci o konieczności odnowienia decyzji na transport odpadów, chroniąc cię tym samym przed poważnymi konsekwencjami nielegalnego świadczenia usług.