Pozwolenie na transport odpadów w Austrii

Pozwolenie na transport odpadów w Austrii – zmiany od 2024

Na podstawie znowelizowanych przepisów w Austrii wraz z początkiem 2023 roku każdy przewoźnik odpadów musiał skorzystać z przeprawy pociągiem na określonych warunkach. W 2024 roku ma być podobnie. Choć wspomniane warunki ulegną zmianie. Niezmienne jest jednak to, że pozwolenie na transport odpadów w Austrii nadal obowiązuje.

Kontakt w sprawie pozwolenia na transport odpadów w Austrii i dokonania zgłoszenia przewozu:

e.nadolna@ekologistyka24.pl +48 881 045 376

j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153

Chcąc zadbać o środowisko naturalne, władze Austrii podjęły stanowcze kroki, aby uchronić je przed zanieczyszczeniem. Rodzime firmy wytwarzające odpady zobligowano do przygotowywania planów zagospodarowania odpadów. Zagraniczne firmy, które realizują przewozy odpadów do Austrii również muszą się podporządkować. Jeśli chcą importować odpady do tego kraju lub nawet tylko przejechać w tranzycie, mogą to robić, ale na określonych warunkach.

Jak ogłoszono w §69 (10) Austriackiej Ustawy o Gospodarce Odpadami (AWG 2002, znowelizowanej przez Federalny Dziennik Urzędowy I 2021/200):

„Przewóz odpadów o masie 10 ton transportem drogowym na dystansie:

  1. 300 km w Austrii od 1 stycznia 2023
  2. 200 km w Austrii od 1 stycznia 2024
  3. 100 km w Austrii od 1 stycznia 2026

musi być realizowany koleją lub w inny sposób o równym lub niższym potencjale emisji gazów cieplarnianych (np. pojazdem o silniku elektrycznym). (…) Zapis ten nie ma zastosowania jeśli dowiedzione zostanie, że kolej nie może zapewnić odpowiedniej przepustowości (…). Dowód na zaistnienie takiej sytuacji musi być przechowywany w pojeździe i okazany na prośbę władz”.

Zielone światło dla transportu odpadów

Podstawą do realizacji przewozu odpadów w Austrii jest rzecz jasna uzyskanie pozwolenia na transport odpadów. Wcześniej można było się posługiwać pozwoleniem z innego kraju niemieckojęzycznego. Jednak zmiany w przepisach na początku 2021 wymogły na przewoźnikach obowiązek uzyskania stosownych uprawnień.

Z naszą pomocą rejestracja będzie szybka i bezproblemowa.
Odradzamy przewóz bez wymaganego pozwolenia na transport odpadów w Austrii.

§ 181c tamtejszego Kodeksu Karnego wskazuje dlaczego byłoby to złym pomysłem:

„Każdy kto (…) transportuje odpady w znacznej ilości dokonując rażących zaniedbań, wbrew art. 2, pkt. 35 Rozporządzenia 1013/2006/WE w sprawie przemieszczenia odpadów, podlega karze pozbawienia wolności do sześciu miesięcy albo karze grzywny do 360 stawek dziennych”

§ 40 Kodeksu wskazuje również, że wysokość stawki dziennej ustalana jest indywidualnie na podstawie sytuacji osobistej i ekonomicznej sprawcy.

Nasi specjaliści pomogą Państwu w rejestracji kompleksowo. Z nami szybko uzyskacie pozwolenie na transport odpadów w Austrii. A jeśli zajdzie potrzeba zgłoszenia zamiaru przewozu albo znalezienia przewoźnika na przeprawę koleją, również służymy pomocą.

Podobne wpisy