transport odpadów

Transport odpadów 2.0, czyli co nas czeka w przyszłości

Transport odgrywa kluczową rolę w gospodarce odpadami. Stanowiąc swoisty most pomiędzy ich producentami i firmami, zajmującymi się recyklingiem, umożliwia sprawny przepływ tego rodzaju towarów. Plan nowelizacji Rozporządzenia 1013/2006 zakłada digitalizację procedur kontroli przemieszczania odpadów, co powinno ułatwić wiele kwestii. Czy tak będzie w istocie?

Kontakt w sprawie pozwoleń na transport odpadów

e.nadolna@ekologistyka24.pl +48 881 045 376

j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153

Transport odpadów a przepisy unijne – historia

Rozporządzenie (WE) 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów to oprócz Konwencji Bazylejskiej najważniejszy dokument, regulujący kwestię przewozu tego rodzaju materiałów w Europie. Modyfikowany był w odpowiedzi na zmiany, jakie zachodziły na naszym kontynencie, aby odpowiadać rosnącym oczekiwaniom przedstawicieli branży gospodarki odpadami.

Pomysł o jego zmianie pojawił się po raz pierwszy w kontekście Rozporządzenia 1379/2007. Chodziło wówczas o załączniki IA, IB, VII i VIII do Rozporządzenia 1013/2006. Modyfikacja miała na celu uwzględnienie postępu technicznego oraz zmian ustanowionych na mocy Konwencji Bazylejskiej. To sugeruje, że powodem zmian były aktualizacje technologiczne i regulacyjne w obszarze gospodarowania odpadami​​.

Kolejne zmiany nastąpiły poprzez Rozporządzenie 664/2011. Wówczas głównym celem było włączenie do załącznika IIIA niektórych mieszanin odpadów. Było to odpowiedzią na potrzeby aktualizacji klasyfikacji odpadów w kontekście międzynarodowych standardów​​.

Kolejne nowelizacje uwzględniało również Rozporządzenie 660/2014. Poruszało kwestię dostosowania uprawnień powierzonych Komisji Europejskiej do nowych ram prawnych UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Uwzględniało także to by zapewnić państwom członkowskim wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do stosowania nowych środków wymaganych przez zmienione Rozporządzenie​​.

Cyfryzacja w transporcie odpadów

W planach jest już kolejna modyfikacja omawianego rozporządzenia. Pierwsze kroki w jej kierunku poczyniono w maju ubiegłego roku. Oprócz zwiększonej kontroli przepływu odpadów z tzw. Zielonej Listy, władze UE chcą:

  • wprowadzenia bardziej realistycznych terminów w przypadku procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody
  • zakazu wywozu odpadów do innego kraju członkowskiego w celu utylizacji
  • cyfryzacji procedur monitoringu transportu odpadów.

Dziś ma się odbyć głosowanie eurodeputowanych, dotyczące proponowanych zmian, w tym również tej, która ma usprawnić kontrolę transportu odpadów poprzez digitalizację niezbędnych procedur.

Prawdopodobnie powstanie ogólnoeuropejski system, który będzie obsługiwał transgraniczne przewozy odpadów neutralnych i niebezpiecznych. O tym jak będzie wyglądał i jakie funkcje będzie posiadał, przekonamy się w najbliższych miesiącach. Wtedy władze Unii przekażą więcej danych. Na przykładzie rodzimego rynku odpadów można stwierdzić, że cyfryzacja, jeśli jest przeprowadzona dobrze, może stanowić doskonałe wsparcie dla firm transportowych. Choć początki systemu BDO były wyboiste, obecnie jest on dużym ułatwieniem i znacznie usprawnia operację przewozu odpadów.

Podobne wpisy