system TRACES

System TRACES w międzynarodowym transporcie UPPZ

Skąd się wziął system TRACES i dlaczego odgrywa istotną rolę w międzynarodowym transporcie materiałów UPPZ? Poznaj jego tło historyczne i najważniejsze zadania

System TRACES – historia i powód powstania

System TRACES (Trade Control and Expert System) wprowadzono w odpowiedzi na wybuch afrykańskiego pomoru świń w Europie w 1997 roku. Komisja Europejska została zobowiązana do opracowania lepszego modelu śledzenia przemieszczania się zwierząt oraz produktów UPPZ w obrębie UE. Stało się to na wniosek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w raporcie nr 1/2000 oraz Parlamentu Europejskiego w rezolucji A5-396/2000.

System został formalnie ustanowiony Decyzją Komisji 2003/24/WE. Jego obowiązkowe stosowanie w państwach członkowskich UE rozpoczęło się 1 stycznia 2005 roku na mocy Decyzji Komisji 2004/292/EC. TRACES zastąpił wcześniejsze systemy ANIMO i SHIFT. Okazały się bowiem nieskuteczne, szczególnie podczas epidemii choroby niebieskiego języka i pryszczycy na przełomie lat 90. i 2000.

system TRACES

Polska w systemie TRACES

Integracja Polski z systemem TRACES nastąpiła wraz z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 roku. Niewątpliwie stanowiła istotny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony zdrowia publicznego. Dzięki niemu, Polska zyskała dostęp do unijnej platformy wymiany informacji. Znacząco usprawniło i przyspieszyło to procesy kontrolne na granicach oraz wewnątrz kraju.

Najważniejsze zadania systemu TRACES

System TRACES pełni zdecydowanie kluczową rolę w unijnym mechanizmie kontroli sanitarnej, fitosanitarnej i weterynaryjnej. Zapewnia bowiem bezpieczeństwo żywności oraz ochronę zdrowia publicznego w obrębie Unii Europejskiej i przy imporcie z krajów trzecich. Oto jego najważniejsze zadania:

  • Po pierwsze – śledzenie przesyłek. Umożliwia monitorowanie przemieszczania się zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności oraz pasz na terenie UE oraz między UE a krajami trzecimi. Dzięki temu zapewnia ciągłość łańcucha dostaw, jak również umożliwia szybką reakcję w przypadku wykrycia zagrożeń.
  • Wymiana informacji między organami kontrolnymi: Ułatwia komunikację i wymianę danych między różnymi organami kontrolnymi w państwach członkowskich. W konsekwencji przyczynia się to do zwiększenia skuteczności kontroli granicznych i wewnętrznych.
  • Certyfikacja i kontrola importu/eksportu: TRACES służy do elektronicznego wystawiania, przesyłania i archiwizowania certyfikatów zdrowotnych i fitosanitarnych. Są niezbędne przy imporcie i eksporcie produktów podlegających kontroli.
  • Bezpieczeństwo żywności i zdrowia publicznego. Oczywiście przez monitorowanie i kontrolę przesyłek, TRACES przyczynia się do ochrony konsumentów przed chorobami przenoszonymi przez żywność oraz przed zagrożeniami fitosanitarnymi.
  • Wsparcie dla decyzji w sytuacjach kryzysowych: Zapewnia dostęp do aktualnych i historycznych danych. Niewątpliwie jest to kluczowe dla szybkiego identyfikowania źródeł i rozprzestrzeniania się chorób zwierzęcych i roślinnych. Umożliwia również podejmowanie skutecznych działań prewencyjnych i interwencyjnych.
  • Wzmacnianie współpracy międzynarodowej: TRACES ułatwia współpracę i wymianę informacji między UE a krajami trzecimi. Jest to istotne dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa żywności na skalę globalną.
  • Transparentność i monitoring w łańcuchu dostaw. Dzięki elektronicznemu rejestrowaniu przesyłek, TRACES zwiększa transparentność procesów handlowych i dlatego umożliwia pełny monitoring produktów na każdym etapie łańcucha dostaw.
  • Edukacja i wsparcie dla przedsiębiorstw. Oferuje narzędzia i informacje edukacyjne dla przedsiębiorców i eksporterów na temat wymogów unijnych dotyczących bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt i ochrony roślin.

Kto musi się rejestrować w systemie TRACES?

W systemie TRACES muszą być zarejestrowane wszystkie podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne, zaangażowane w import, eksport, oraz tranzyt zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności i pasz oraz roślin i produktów roślinnych.

Przede wszystkim, aby mieć pewność, że taka rejestracja przebiegnie sprawnie i bez jakichkolwiek problemów, najlepiej zlecić ją doświadczonej firmie doradczej, która zajmie się wszystkim kompleksowo. Skontaktuj się z nami i zobacz, jakie to proste.

Podobne wpisy