pozwolenia na transport ponadgabarytowy

Pozwolenia na transport ponadgabarytowy – kiedy są potrzebne?

Miniony rok pokazał, że popyt na usługi transportowe zmalał. Wpłynęło to na stawki frachtowe i spowodowało, że część firm zniknęła z rynku. Dla pozostałych przedsiębiorstw nadarzyła się więc doskonała okazja do zawalczenia o klienta. Zdarza się jednak, że ten zamówi transport ładunku, który rozmiarem wykracza poza dopuszczalne normy. Co wtedy?

Kontakt w sprawie pozwoleń na transport ponadgabarytowy

e.nadolna@ekologistyka24.pl +48 881 045 376

j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153

Kiedy transport staje się ponadgabarytowy?

Przepisy, zarówno te polskie (Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 i stosowne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury) jak i zagraniczne (Dyrektywa 96/53/WE) określają normy, jakim powinny podlegać auta i przewożone w nich ładunki, aby transport przebiegał legalnie i bezpiecznie. Z tego względu o transporcie ponadgabarytowym mówimy wówczas, gdy pojazd lub zespół pojazdów wraz z ładunkiem:

  • swoimi wymiarami przekracza normę 16 m długości całkowitej, będzie szerszy niż 2,5 m i wyższy niż 4 m
  • swoim ciężarem całkowitym przekracza wagę 42 ton (przy czym do ciężaru całkowitego wliczana jest również m. in. waga kierowcy czy paliwa w zbiornikach)

Rodzaje pozwoleń na transport ponadgabarytowy

Transport, który przekroczy powyższe normy (dlatego zamiennie używa się dla niego określenia „transport ponadnormatywny”) wymaga uzyskania stosownych uprawnień. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 wyróżnia siedem rodzajów niezbędnych pozwoleń. Jeśli produkt może być podzielony na więcej transportów, wydane zostanie pozwolenie kategorii I i II. Natomiast w przypadku towaru, którego nie da się podzielić bez ryzyka powstania szkody na kilka transportów, odpowiednie będą pozwolenia kategorii od III do VII.

KATEGORIE POZWOLEN NA TRANSPORT PONADGABARYTOWY

pozwolenia na transport ponadgabarytowy

Żródło: www.e100.eu

Z pilotem do celu

Pilot musi być obecny, gdy przewożony ładunek przekracza określone wymiary lub masę lub wymaga specjalnej koordynacji z innymi użytkownikami drogi. Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne określające, kiedy eskorta z pilotem jest zazwyczaj wymagana:

Przekroczenie standardowych wymiarów

  • Gdy szerokość ładunku przekracza 3,0 m.
  • Gdy długość całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów jest większa niż 20 m.
  • Gdy wysokość transportu przekracza ustalone normy, zwykle powyżej 4,0 m.

Znaczne przekroczenie masowych limitów dopuszczalnych dla pojazdów

  • W przypadkach, gdy masa całkowita pojazdu znacząco przekracza standardowe limity. Może to może wpłynąć na zdolność manewrowania pojazdem i wymagać dodatkowego nadzoru.

Specyficzne warunki trasy

  • Przejazd przez tereny zabudowane, mosty o ograniczonej nośności, wąskie zakręty, czy obszary o intensywnym ruchu, gdzie wymagana jest dodatkowa koordynacja i zabezpieczenie transportu.
  • Konieczność korzystania z przeciwnego pasa ruchu lub zajmowania więcej niż jednego pasa ruchu.

Warunki atmosferyczne

  • Trudne warunki atmosferyczne, takie jak gęsta mgła, obfite opady śniegu, mogą również wymagać wsparcia eskorty dla zapewnienia większego bezpieczeństwa.

Pozwolenia na transport ponadgabarytowy? Spróbuj outsourcingu

Firma Ekologistyka24 to doskonały wybór dla każdego, kto szuka wsparcia w zakresie uzyskiwania pozwoleń na transport ponadgabarytowy. Dzięki prawie 10-letniemu doświadczeniu w branży i głębokiej znajomości przepisów oraz procedur, zapewniamy swoim klientom profesjonalne doradztwo i pomoc w przejściu przez cały proces aplikacyjny. Wybierając nas, możesz liczyć na sprawne i skuteczne zarządzanie wszystkimi aspektami związanymi z uzyskaniem pozwolenia, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas oraz uniknąć potencjalnych problemów.

Podobne wpisy