Sprawozdanie BDO

Zbliża się termin składania sprawozdania BDO

Rozpoczynając nowy rok, przedsiębiorcy stają przed ważnym obowiązkiem – złożeniem sprawozdań do BDO. Termin 15 marca 2024 roku zbliża się nieubłaganie. Wraz z nim konieczność złożenia kompleksowego sprawozdania dotyczącego produktów, opakowań oraz gospodarowania odpadami.

Kontakt w sprawie sprawozdań BDO
j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153

Sprawozdanie BDO w świetle prawa

Rejestr BDO stanowi nie tylko narzędzie kontrolne dla organów państwowych, ale przede wszystkim platformę wspierającą przedsiębiorców w prawidłowym gospodarowaniu odpadami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda firma wprowadzająca na rynek polski produkty w opakowaniach, jak również ta, która generują odpady, musi złożyć sprawozdanie do BDO. Dokument ten powinien zawierać szczegółowe informacje o ilości i rodzaju produkowanych odpadów. Musi również informować o sposobach ich zagospodarowania, a także o masie wprowadzonych na rynek produktów i opakowań.

Sprawozdanie BDO – dlaczego jego terminowe złożenie jest kluczowe?

Na podstawie ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, istnieje wyraźny obowiązek dla firm i przedsiębiorstw dotyczący składania sprawozdań. Jeśli firma nie złoży wymaganego sprawozdania odpadowego, w pierwszej kolejności może zostać ukarana kwotą 500 zł. Decydując o nałożeniu takiej kary, władze wyznaczą również nowy termin na złożenie tego sprawozdania. Nie może on być krótszy niż 14 dni.

Jeżeli firma nie złoży sprawozdania w nowo wyznaczonym terminie, kara wzrośnie do 2000 zł. Co ważne, może być nakładana wielokrotnie, jeśli firma systematycznie ignoruje obowiązek złożenia sprawozdania. Mimo to, suma wszystkich kar nałożonych w ciągu jednego roku kalendarzowego nie może przekroczyć 8500 zł.

Jak Ekologistyka24 może pomóc?

Sprawozdanie BDO

W obliczu złożoności przepisów oraz ograniczonego czasu, współpraca z doświadczonym doradcą może okazać się nieocenioną pomocą. Jako ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami, Ekologistyka24 oferuje kompleksowe wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wymaganych sprawozdań.

Zachęcamy do terminowego podejścia do obowiązku sprawozdawczego i skorzystania z naszych usług. Pamiętajmy, że odpowiedzialne gospodarowanie odpadami zaczyna się od nas – przedsiębiorców, a z terminowym złożeniem sprawozdania do BDO możemy uczynić pierwszy krok ku lepszej przyszłości.

Podobne wpisy