Ustawa o ZSEiE do poprawki

Ustawa o ZSEiE do poprawki

Jedna z najnowszych ustaw w zakresie gospodarowania odpadami, czyli dwuletnia Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688 z poźn. zm.) prawdopodobnie trafi do zasadniczej nowelizacji. Z takim wnioskiem wystąpiła senacka Komisja Środowiska podczas zeszłotygodniowych obrad. Co zmieniła ustawa? W styczniu br. Komisja Środowiska dyskutowała nad…

Przedsiębiorco, zobacz co od stycznia zmieniło się w kwestii transportu odpadów

Przedsiębiorco, zobacz co od stycznia zmieniło się w kwestii transportu odpadów

Z dniem 24.01 weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów z dnia 7 października 2016 roku. Dokument ten jest odpowiedzią na stosowną dyrektywę unijną z dnia 9 września 2015. Jakich zmian dotyczy? Dokument sygnowany przez Jana Szyszko uzupełnia treści zawarte w ustawie o odpadach z grudnia 2012. Według rozporządzenia mają obowiązywać nowe…