Niemcy w czołówce państw pod względem recyklingu odpadów

Niemcy w czołówce państw pod względem recyklingu odpadów

W Polsce coraz więcej odpadów poddawanych jest recyklingowi. Wciąż jednak długa droga przed nami jeśli chcemy być jak nasi zachodni sąsiedzi, którzy od dobrych kilku lat wiodą prym wśród krajów europejskich pod względem przetwarzania odpadów. Mówiąc o Niemcach, od razu na myśl przychodzą skojarzenia z porządkiem, dokładnością i sumiennością (konotacje historyczne pomijamy). W latach 80-tych…

Porozumienie klimatyczne wchodzi w życie

Porozumienie klimatyczne wchodzi w życie

Wieczorem, 5 października Unia Europejska i 10 państw przekazały dokumenty ratyfikacyjne. Wymogi formalne zostały spełnione. Porozumienie klimatyczne wejdzie w życie 4 listopada 2016 roku, czyli tuż przed szczytem klimatycznym w Marakeszu. Kropkę nad „i” postawiła oczywiście Unia Europejska. W sumie 73 państwa oraz Unia Europejska odpowiedzialne łącznie za 58,82% globalnych emisji gazów cieplarnianych ratyfikowało porozumienie…

Szykuje się zmiana ustawy o odpadach. Przedsiębiorco zobacz, co cię czeka od 2018 roku

Szykuje się zmiana ustawy o odpadach. Przedsiębiorco zobacz, co cię czeka od 2018 roku

Aby jak najlepiej wykorzystać potencjał recyklingu, sporządzono liczne przepisy, określające sposoby postępowania w określonych sytuacjach. Należy jednak pamiętać, że tak jak przemysł ulega przeobrażeniom, tak również dotyczące go przepisy powinny się zmieniać. Nie inaczej jest w kwestii nierozerwalnie związanej z przemysłem, czyli z recyklingiem. W przyszłym roku czekają nas duże zmiany w kwestii odpadów opakowaniowych. Czego…

Parlament Europejski wysoko stawia poprzeczkę

Parlament Europejski wysoko stawia poprzeczkę

Parlament Europejski głosował we wtorek (14.03) za przyjęciem przepisów, według których do 2030 roku w całej UE osiągnięty ma zostać wskaźnik recyklingu odpadów opakowaniowych na poziomie 70%. Początkowo projekt zakładał pułap 80% oraz tymczasowe cele dla poszczególnych materiałów (tj. szkła, plastiku, metalu itd.) z datą graniczną ustanowioną na 2025 rok. Członkowie PE poparli także plan,…

Szykują się zmiany w Ramowej Dyrektywie Odpadowej

Szykują się zmiany w Ramowej Dyrektywie Odpadowej

Ramowa Dyrektywa Odpadowa z 2008 roku określa podstawowe założenia i definicje związane z gospodarką odpadami w UE. Wyjaśnia kiedy odpad traci status odpadu i staje się surowcem, wykorzystanym w procesie recyklingu. Precyzuje również kilka elementarnych zasad gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim by odbywała się w warunkach niezagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz bez szkody…

Czy Szwecja zasługuje na miano kraju proekologicznego?

Czy Szwecja zasługuje na miano kraju proekologicznego?

Nie sposób nie zazdrościć krajom skandynawskim. Norwegia, Dania i Szwecja tak dobrze radziły sobie z recyklingiem, że do 2014 roku nie potrzebowały wysypisk śmieci. Zupełnie jak tamtejsze więzienia, składowiska są puste. Teraz Dania ma swoje „hygge” – koncepcję, będącą kwintesencją ekologicznego, ale i wygodnego stylu życia. Czego tu nie lubić? Jednak zwykle to Szwecja zdobywa…