!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --

Przewóz odpadów na terytorium Polski: od czego trzeba zacząć?

Gospodarowanie odpadami jest bardzo trudnym zagadnieniem, z którym nie do końca radzi sobie większość krajów europejskich. Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Dzikie wysypiska, brak pomysłu na rozwiązanie kwestii gwałtownie narastającej ilości śmieci, wciąż zbyt niski poziom odzysku odpadów nadających się do ponownego wykorzystania – to główne problemy, z jakimi musimy się w końcu zmierzyć. Tworzy się tutaj spory potencjał biznesowy dla firm, które chciałyby zacząć świadczyć usługę przewozu odpadów na terytorium Polski – chociażby do spalarni czy na składowiska. Warto przy tym pamiętać, że taka działalność jest silnie obwarowana przepisami. Od czego zatem trzeba zacząć?

Czy na transport odpadów potrzebne jest zezwolenie?

Po 24 stycznia 2018 roku zniesiono obowiązek uzyskania pisemnego zezwolenia na transport odpadów na rzecz wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Powołanie rejestru BDO ma służyć nie tylko organom inspekcji ochrony środowiska, ale także maksymalnie upraszczać proces pozyskiwania odpowiedniej zgody. Wpis do ww. rejestru można uzyskać poprzez złożenie wniosku, który od 1 stycznia 2020 przesyła się wyłącznie w formie elektronicznej. W przypadku niektórych przedsiębiorców może być również konieczne wniesienie opłaty rejestrowej. Dotyczy to m.in. firm wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory (lub baterie), pojazdy, opony, oleje oraz produkty w opakowaniach. Obowiązek obejmuje także producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań.

Uzyskanie pozwolenia na przewóz odpadów

W Polsce takiego pozwolenia udziela się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Zaznaczamy, że dotyczy to wyłącznie przewozu odpadów neutralnych, a więc nie tych niebezpiecznych (dla których obowiązują inne przepisy).

Wpis do bazy BDO (zastępujący dotychczas obowiązujące pozwolenia na transport odpadów) zatwierdza Marszałek Województwa właściwy dla miejsca, w którym znajduje się siedziba zainteresowanej firmy. W przypadku rejestracji podmiotów zagranicznych urzędem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Wydawane decyzje obowiązują bezterminowo, co oznacza, że nie trzeba jej odnawiać.

Ważne!

Świadczenie usługi przewozu odpadów na terytorium Polski bez posiadania zezwolenia jest zagrożone karą finansową w wysokości od 5 do 10 tysięcy złotych.

Po uzyskaniu wpisu do rejestru BDO przedsiębiorca może już legalnie świadczyć taką usługę, oczywiście stosując się przy tym do określonych przepisów w zakresie, chociażby prawidłowego oznakowania samochodów. Zasady prawidłowego przewozu materiałów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Rada

Warto podkreślić, że w Polsce kierowcy przewożący różne ładunki mają obowiązek posiadania przy sobie związanych z nimi dokumentów. Dotyczy to także odpadów, w tym potwierdzenia posiadania numeru rejestrowego, jeśli jest wymagany zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.

Jak powinny być oznakowane auta do przewozu odpadów?

To zależy od tego, czy przedsiębiorca będzie świadczyć usługę transgranicznego transportu odpadów, czy tylko ograniczy się do ich przewożenia na terytorium Polski. W tym pierwszym przypadku samochód musi być oznakowany białą tablicą o wymiarach 400 mm x 300 mm z literą „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm oraz grubości minimum 20 mm.

Jeśli transport odpadów będzie odbywać się tylko w granicach naszego kraju, wówczas wymagana jest biała tablica o wymiarach 400 mm x 300 mm z napisem „ODPADY” koloru czarnego, gdzie każda litera ma wysokość minimum 100 mm, a szerokość jej linii wynosi minimum 15 mm.

Czy uzyskanie wpisu  jest trudne?

Na pewno może być bardzo kłopotliwe dla firmy, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia z procedurą ubiegania się o pozwolenie na przewóz odpadów. W takiej sytuacji zawsze zalecamy skorzystanie z pomocy zespołu Ekologistyka24. Specjalizujemy się w uzyskiwaniu stosownych zezwoleń zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym.

Skorzystanie z usługi outsourcingu w zakresie uzyskania zezwoleń na transport odpadów gwarantuje brak błędów we wniosku i tym samym znaczne skrócenie całej procedury, jak również zminimalizowanie ryzyka otrzymania decyzji odmownej. Zaznaczamy przy tym, że wpis do rejestru BDO i przyznanie numeru rejestrowego może nastąpić nawet po 2 miesiącach od złożenia wniosku, dlatego szykując się do rozpoczęcia działalności, warto zawczasu zadbać o niezbędne formalności.

Więcej w tym dziale

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.