transport odpadów Belgia
|||

Do trzech razy sztuka, czyli transport odpadów po belgijsku

Belgia jest wyjątkowa pod wieloma względami, a już na pewno pod kątem transportu odpadów. Każdy z jej regionów – Flandria, Walonia oraz Bruksela – ma swoje odrębne przepisy dotyczące tej kwestii. Tylko dzięki poznaniu panujących w nich zasad firma transportowa będzie w stanie odpowiednio przygotować się do przewozu odpadów.

Kontakt w sprawie zezwolenia na transport odpadów w dowolnym regionie Belgii:

e.nadolna@ekologistyka24.pl +48 881 045 376

j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153

Podobieństwa i różnice w podejściu do transportu odpadów

Region Flamandzki, zwany również Flandrią

Tu szczególny nacisk kładziony jest na recykling i przetwarzanie odpadów. Regulacje te wpłynęły na znaczący wzrost liczby firm recyklingowych oraz poprawę efektywności procesów przetwarzania.

Najważniejszą ustawą, regulującą kwestię przewozu odpadów w regionie jest VLAREMA (Vlaams Reglement over het Duurzaam Beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen). Ustawa ta nakłada rygorystyczne wymogi dotyczące segregacji, transportu i przetwarzania odpadów, co znacząco wpłynęło na sektor odpadowy. Przepisy te wymagają od przewoźników nie tylko odpowiednich pozwoleń, ale także przestrzegania norm środowiskowych podczas transportu.

Region Waloński

W Walonii przepisy są równie rygorystyczne, jednak bardziej skoncentrowane na aspekcie ochrony środowiska naturalnego. Region ten słynie z surowych kontroli jakości przewożonych odpadów. Przekłada się to bezpośrednio na mniejszą ilość odpadów składowanych, a większą ich ilość poddawaną recyklingowi. To świadectwo tego, jak lokalne prawo może wpływać na kształtowanie bardziej ekologicznej przyszłości.

W tym regionie kwestię gospodarki odpadami reguluje ustawa Décret relatif aux déchets. Prawo to szczegółowo określa wymogi dotyczące zezwolenia na odpady, w tym sposób transportu, dokumentację oraz środki bezpieczeństwa. Walonia jest znana z surowego podejścia do ochrony środowiska, co przekłada się na wyższe standardy przetwarzania odpadów.

Bruksela

Gospodarka odpadów w Brukseli koncentruje się na segregacji, recyklingu i minimalizacji odpadów. Jest to kluczowe dla utrzymania czystości i zrównoważonego rozwoju miasta. Region ten inwestuje również w nowoczesne technologie przetwarzania odpadów. Mowa tu m.in. o zakładach przetwarzania odpadów organicznych na kompost oraz spalarniach z odzyskiem energii.

Przepisy dotyczące transportu odpadów reguluje tu „Ordonnance relative aux déchets„. Ustawa ta kładzie nacisk na efektywność logistyczną oraz minimalizację wpływu transportu odpadów na miejską infrastrukturę. Jest to kluczowe w kontekście ograniczonej przestrzeni i dużej gęstości zaludnienia regionu.

Belgijska gospodarka odpadami w statystykach

Flandria osiągnęła znaczący sukces w zarządzaniu odpadami. Statystyki wskazują wyższe wskaźniki recyklingu (64% w 2017 roku) w porównaniu do innych regionów Belgii. Region ten zrealizował również ambitne cele dotyczące maksymalnego poziomu generacji odpadów komunalnych. W 2018 roku wynosiły 502 kg na osobę, osiągając cele znacznie wcześniej niż planowano. Flandria jest także liderem w implementacji inicjatyw związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. To wskazuje na jej proaktywne podejście do zrównoważonego rozwoju i minimalizacji odpadów.

Walonia także podjęła konkretne kroki w celu poprawy efektywności swojej gospodarki odpadami, osiągając cel oddzielnego zbierania odpadów domowych na poziomie 65% już w 2008 roku. Region ten również osiągnął wysoki wskaźnik przetwarzania odpadów, wynoszący 96% w 2015 roku. Walonia stawia jednak silniejszy nacisk na przetwarzanie odpadów przemysłowych. Jest to widoczne w osiągnięciu 85% wskaźnika recyklingu i odzysku dla tego rodzaju odpadów​.

Region Brukseli, choć osiąga podobne wskaźniki recyklingu co Walonia (43% w 2017 roku), wdraża różnorodne strategie mające na celu redukcję generowania odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie. Plan Zapobiegania i Zarządzania Odpadami dla Regionu Brukseli, który obowiązywał do 2017 roku, zakładał znaczące zmniejszenie produkcji odpadów domowych. Bruksela promuje również inicjatywy związane z gospodarką obiegu zamkniętego, takie jak zwiększenie napraw i ponownego użycia urządzeń elektronicznych oraz elektrycznych​.

Pozwolenie na transport odpadów w Belgii

W kwestii uzyskania pozwolenia na transport odpadów, Belgia charakteryzuje się regionalnym podejściem do tej sprawy. Każdy z trzech autonomicznych regionów — Flandria, Walonia, oraz Bruksela — posiada własne przepisy i wymagania, które muszą być spełnione, aby uzyskać niezbędne zezwolenia na przewóz odpadów. Nie istnieje niestety uniwersalne pozwolenie, które umożliwiałoby transport odpadów na terenie całej Belgii. Stanowi to nie lada wyzwanie dla firm działających w różnych częściach kraju.

Dodatkowo, bariera językowa może stanowić istotne utrudnienie, szczególnie w kontekście Walonii i Brukseli, gdzie urzędowe dokumenty oraz komunikacja może odbywać się w języku francuskim, a w Regionie Flamandzkim — w języku niderlandzkim. Dlatego, w sytuacji, gdy proces uzyskania odpowiednich uprawnień do transportu odpadów może wydawać się skomplikowany lub gdy wymagana jest specyficzna znajomość lokalnych przepisów, zaleca się skorzystanie z usług doświadczonych doradców. Firma Ekologistyka24, z prawie dekadowym doświadczeniem w pomaganiu firmom w uzyskiwaniu pozwoleń na transport odpadów w Europie, oferuje swoje usługi w przeprowadzeniu przez skomplikowany proces administracyjny. Dzięki ich pomocy, firmy mogą skupić się na swojej głównej działalności, mając pewność, że wszystkie formalności zostaną załatwione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podobne wpisy