Parlament Europejski wysoko stawia poprzeczkę

Parlament Europejski głosował we wtorek (14.03) za przyjęciem przepisów, według których do 2030 roku w całej UE osiągnięty ma zostać wskaźnik recyklingu odpadów opakowaniowych na poziomie 70%. Początkowo projekt zakładał pułap 80% oraz tymczasowe cele dla poszczególnych materiałów (tj. szkła, plastiku, metalu itd.) z datą graniczną ustanowioną na 2025 rok.

Członkowie PE poparli także plan, według którego dopuszczalna liczba odpadów, składowanych na wysypiskach, mogłaby wynosić jedynie 5% ogółu generowanych w danym kraju. Parlamentarzyści europejscy dali również zielone światło dla działań, mających na celu zmniejszenie ilości odpadów spożywczych o 50% do 2030 roku.

Dziś znaczna część parlamentarzystów pokazała, że wierzy w możliwość przejścia z gospodarki w obecnej formie na gospodarkę cyrkularną – powiedziała reprezentująca Włochy w PE Simona Bonafe. – Zdecydowaliśmy się przywrócić ambitne cele dotyczące poziomu recyklingu i kwestii składowania odpadów, które Komisja Europejska proponowała już trzy lata temu.

Podczas sesji plenarnej przedstawiono cztery raporty, które zostaną wykorzystane podczas negocjacji Parlamentu z Radą Unii Europejskiej. Ta ostatnia nie zajęła jeszcze bowiem oficjalnego stanowiska wobec zmian w przepisach środowiskowych, proponowanych przez KE, dotyczących m. in. ustanowienia poziomu recyklingu.

Oprac. na podst. www.plasticsnews.com

Podobne wpisy

Dodaj komentarz